Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
27. новембра 2020.

Одлука о oткупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-9567/2020 од 26. новембра 2020. год. („Службени гласник РС“, бр. 143/2020)

pdf

Одлука о oткупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-9567/2020 од 26. новембра 2020. год. („Службени гласник РС“, бр. 143/2020)