Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
28. новембра 2019.

Одлука о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6155/2019-1 („Службени гласник РС“, бр. 44 од 21. јуна 2019. год.)

pdf

Одлука о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6155/2019-1 („Службени гласник РС“, бр. 44 од 21. јуна 2019. год.)