Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
27. новембра 2019.

Одлука о oткупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-11151/2019 од 07. новембра 2019. год. (“Службени гласник РС“, бр. 79 од 07. новембра 2019. год.)

pdf

Одлука о oткупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-11151/2019 од 07. новембра 2019. год. (“Службени гласник РС“, бр. 79 од 07. новембра 2019. год.)