Одлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС”, бр. 20/2019, 34/2019, 69/2019 и 1/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС”, бр. 20/2019, 34/2019, 69/2019 и 1/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника