Одлука о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник РС“, бр. 51/2006, 62/2007, 86/2008, 70/2010, 23/2011, 100/2012, 113/2014 и 80/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 22. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, број 23/06),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о питањима сукцесије

“Службени гласник РС”, бр. 51 од 16. јуна 2006, 62 од 6. јула 2007, 86 од 19. септембра 2008, 70 од 30. септембра 2010, 23 од 1. априла 2011, 100 од 19. октобра 2012, 113 од 22. октобра 2014, 80 од 30. септембра 2016.

1. За спровођење Споразума о питањима сукцесије, који је потписан 29. јуна 2001. године у Бечу и ратификован Законом о потврђивању Споразума о питањима сукцесије („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 6/02) – (у даљем тексту: Споразум) оснива се Координационо тело за спровођење Споразума о питањима сукцесије (у даљем тексту: Координационо тело).

pdf

Одлука о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник РС“, бр. 51/2006, 62/2007, 86/2008, 70/2010, 23/2011, 100/2012, 113/2014 и 80/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника