Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
08. марта 2021.

Одлука о образовању Радне групе за ажурирање Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 19/2021)

pdf

Одлука о образовању Радне групе за ажурирање Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 19/2021)