Одлука о образовању Националне комисије за рачуноводство („Службени гласник РС“, бр. 65/2006, 91/2006, 99/2006, 28/2009 и 99/2010) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 60. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, број 46/06),

Влада доноси

ОДЛУКА

о образовању Националне комисије за рачуноводство

“Службени гласник РС”, бр. 65 од 28. јула 2006, 91 од 20. октобра 2006, 99 од 10. новембра 2006, 28 од 24. априла 2009, 99 од 27. децембра 2010.

1. Образује се Национална комисија за рачуноводство (у даљем тексту: Комисија).

pdf

Одлука о образовању Националне комисије за рачуноводство („Службени гласник РС“, бр. 65/2006, 91/2006, 99/2006, 28/2009 и 99/2010) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника