Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017, 74/2018, 15/2019 и 63/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017, 74/2018, 15/2019 и 63/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника