Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
08. априла 2020.

Одлука о образовању Координационог тела за спровођење Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19 и подршку привреди Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 52/2020)

pdf

Одлука о образовању Координационог тела за спровођење Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19 и подршку привреди Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 52/2020)