Одлука о образовању Комисије за утврђивање висине потраживања лица која остварују права по основу уплате девизних средстава зајма за привредни развој („Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 122/2004, 43/2015 и 90/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 8. став 1. Закона о регулисању обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој („Службени гласник РС”, број 43/04),

Влада Републике Србије доноси

 ОДЛУКА

о образовању Комисије за утврђивање висине потраживања лица која остварују права по основу уплате девизних средстава зајма за привредни развој

„Службени гласник РС”, бр. 55 од 21. маја 2004, 122 од 12. новембра 2004, 43 од 15. маја 2015, 90 од 30. октобра 2015.

1. Овом одлуком образује се Комисија за утврђивање висине потраживања лица која остварују права по основу уплате девизних средстава зајма за привредни развој (у даљем тексту: Комисија).

pdf

Одлука о образовању Комисије за утврђивање висине потраживања лица која остварују права по основу уплате девизних средстава зајма за привредни развој („Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 122/2004, 43/2015 и 90/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника