Одлука о начину и условима регулисања обавеза Републике Србије према овлашћеним банкама из члана 13. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 92 од 31. децембра 2002. год.)

На основу члана 16. став 3. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ”, број 36/2002),

Влада Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

о начину и условима регулисања обавеза Републике Србије према овлашћеним банкама из члана 16. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана

„Службени гласник РС”, број 92 од 31. децембра 2002.

1. Овом одлуком утврђују се висина, начин и услови измиривања обавеза Републике Србије према овлашћеним банкама из члана 16. став 3. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ”, број 36/2002 – у даљем тексту: Закон).

pdf

Одлука о начину и условима регулисања обавеза Републике Србије према овлашћеним банкама из члана 13. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 92 од 31. децембра 2002. год.)