Одлука о коришћењу обвезница Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради плаћања одређених трошкова („Службени гласник РС“, бр. 50/2002 и 56/2002) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 14. став 1. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ”, број 36/2002) и члана 13. став 1. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица („Службени лист СРЈ”, број 36/2002),

Влада Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

о коришћењу обвезница Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради плаћања одређених трошкова

„Службени гласник РС”, бр. 50 од 23. августа 2002, 56 од 13. септембра 2002.

1. Овом одлуком утврђују се услови и износ коришћења обвезница Републике Србије (у даљем тексту: обвезнице), емитованих у складу са чланом 5. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана – „Службени лист СРЈ”, број 36/2002 – (у даљем тексту: Закон о јавном дугу), чланом 5. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији, и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица – „Службени лист СРЈ”, број 36/2002 – (у даљем тексту: Закон) и Одлуком о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана – „Службени лист СРЈ”, бр. 4/2001, 6/2001 и 27/2001 – ( у даљем тексту: Одлука о емисији), пре рока доспећа ради плаћања одређених трошкова, у складу са овом одлуком.

pdf

Одлука о коришћењу обвезница Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради плаћања одређених трошкова („Службени гласник РС“, бр. 50/2002 и 56/2002) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника