Одлука о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ“, бр. 4/2001, 6/2001 и 27/2001) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 4. став 4. Закона о измирењу обавеза по основу девизне штедње грађана (“Службени лист СРЈ”, бр. 59/98 и 44/99),

Савезна влада доноси

ОДЛУКУ

о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана

„Службени лист СРЈ”, бр. 4 од 26. јануара 2001, 6 од 9. фебруара 2001, 27 од 8. јуна 2001.

1. Ради измирења обавеза по основу девизне штедње грађана, Савезна Република Југославија емитоваће 30. априла 2001. године обвезнице серије А у износу од 1.121.000.000 DEM и серије Б у износу од 5.850.000.000 DEM (у даљем тексту: обвезнице).

pdf

Одлука о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ“, бр. 4/2001, 6/2001 и 27/2001) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника