Одлука о емисији обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 48/2002 и 56/2002) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 5. Закона о регулисаwу јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ", број 36/2002) и члана 5. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица („Службени лист СРЈ", број 36/2002),

Влада Републике Србије доноси

ОДЛУКА

о емисији обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана

„Службени гласник РС”, бр. 48 од 19. августа 2002, 56 од 13. септембра 2002.

1. Ради регулисања јавног дуга Савезне Републике Југославије који је постао дуг Републике Србије, у смислу Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ", број 36/2002) и Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица („Службени лист СРЈ", број 36/2002), а за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана, Република Србија емитоваће обвезнице у складу са овом одлуком.

pdf

Одлука о емисији обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 48/2002 и 56/2002) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника