Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
27. новембра 2020.

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у оквиру ГМТН Програма, 05 број 424-9547/2020-1 од 26. новембра 2020. год. („Службени гласник РС“, бр. 143/2020)

pdf

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у оквиру ГМТН Програма, 05 број 424-9547/2020-1 од 26. новембра 2020. год. („Службени гласник РС“, бр. 143/2020)