Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
28. новембра 2019.

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 16/2013 и 20/2019 – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 16/2013 и 20/2019 – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника