Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
27. новембра 2019.

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту, 05 број 48-11155/2019-1 од 07. новембра 2019. год. (“Службени гласник РС“, бр. 79 од 07. новембра 2019. год.)

pdf

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту, 05 број 48-11155/2019-1 од 07. новембра 2019. год. (“Службени гласник РС“, бр. 79 од 07. новембра 2019. год.)