Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
28. новембра 2019.

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 94/2012 − 05 број 424-6502/2012 и 20/2019 – 05 број 424-2733/2019 – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 94/2012 − 05 број 424-6502/2012 и 20/2019 – 05 број 424-2733/2019 – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника