Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 71/2011 – 05 број 424-7302/2011 и 20/2019 – 05 број 424-2734/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 71/2011 - 05 број 424-7302/2011 и 20/2019 - 05 број 424-2734/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника