Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
16. децембра 2019.

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12502/2019 (“Службени гласник РС“, бр. 88/2019 и 3/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12502/2019 (“Службени гласник РС“, бр. 88/2019 и 3/2021) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника