Категорија:
Прописи - Одлуке
Објављено:
25. фебруара 2020.

Одлука о емисији амортизационих обвезница ради измирења обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)

pdf

Одлука о емисији амортизационих обвезница ради измирења обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)