Категорија:
Прописи
Објављено:
17. септембра 2019.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија – Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 6. октобра 2019. године, до 15,30 сати.

pdf

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

pdf

Образложење