Читај ми

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 14. септембра 2021. године, до 15.30 сати.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Сличне теме

Раднa верзијa Закона о изменама и допунама Закона о фискализацији

Раднa верзијa Закона о изменама и допунама Закона о фискализацији

Национални програм за сузбијање сиве економије у Србији за период од 2021. до 2025. године

Објава отпочињања рада на Националном програму за сузбијање сиве економије у Србији за период од 2021. до 2025. године