Читај ми

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о експропријацији

Заинтересована лица могу своје сугестије и примедбе доставити путем електронске поште на адресу sasa.novakovic@mfin.gov.rs најкасније до 4. октобра 2021. године до 15:30

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о експропријацији

Сличне теме

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији

Национални програм за сузбијање сиве економије у Србији за период од 2021. до 2025. године

Објава отпочињања рада на Националном програму за сузбијање сиве економије у Србији за период од 2021. до 2025. године