Категорија:
Прописи - Прописи у припреми
Објављено:
13. октобра 2020.

Нацрт закона о дигиталној имовини

Министарство финансија Републике Србије, у сарадњи са Кабинетом председнице Владе, Народном банком Србије, Министарством привреде, Комисијом за хартије од вредности и Привредном комором Србије, позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту закона о дигиталној имовини.
Консултације ће се спроводити у периоду од 13. октобра 2020. године до 28. октобра 2020. године.
Нацрт закона o дигиталној имовини постављен је на интернет страници Министарства финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs.
Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству финансија Републике Србије ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: digitalnaimovina@mfin.gov.rs.
Нацрт закона о дигиталној имовини као и образац за консултације доступни су на овој страници.
Министарство финансија Републике Србије очекује да ће консултације ради израде нацрта предметног закона допринети позиционирању Републике Србије као лидера у југоисточној Европи у дигитализацији и финансијских технологија.

pdf

Нацрт закона о дигиталној имовини

docx

Образац формулара за консултације

pdf

Позив за консултације