Категорија:
Прописи - Нацрти и предлози
Објављено:
27. новембра 2019.

Нацрт уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

pdf

Нацрт уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

pdf

Коефицијент делатности