Читај ми

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији

Примедбе, предлози и сугестије могу да се доставе путем електронске поште на адресу: budzetska.inspekcija@mfin.gov.rs најкасније до 29. септембра 2021. године до 15.30 сати. 

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о буџетској инспекцији
Нацрт Закона о буџетској инспекцији
Образац за консултације
Извештај о спроведеним консултацијама

Сличне теме

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о експропријацији

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о експропријацији

Национални програм за сузбијање сиве економије у Србији за период од 2021. до 2025. године

Објава отпочињања рада на Националном програму за сузбијање сиве економије у Србији за период од 2021. до 2025. године