Читај ми

Јавна расправа о Предлогу стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године

У оквиру јавне расправе о Предлогу стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године, која ће трајати од 17. септембра 2021. до 7. октобра 2021. године, заинтересовани могу доставити Министарству финансија своје примедбе, предлоге и сугестије на обрасцу за коментаре, писаним путем на адресу Кнеза Милоша 20, Београд са напоменом: „За Јавну расправу о Стратегији за развој тржишта капитала” или електронским путем на следеће e-mail адресе: stefan.dragojevic@mfin.gov.rs, svetlana.marusic@mfin.gov.rs и ognjen.popovic@mfin.gov.rs. 

Закључак Одбора за привреду и финансије
Предлог стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године
Програм јавне расправе
Образац за коментаре
Извештај о спроведеној јавној расправи у вези са усвајањем Стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године

Сличне теме

Јавна расправа о Предлогу стратегије за борбу против превара и управљање  неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици  Србији за период 2021 - 2023. године

Јавна расправа о Предлогу стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021 - 2023. године

Јавна расправа о Предлогу програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025.