Категорија:
Прописи - Јавне расправе
Објављено:
10. јануара 2020.

Јавна расправа о Нацрту закона о играма на срећу

Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 10. до 30. јануара 2020. године.

Примедбе, предлози и сугестије могу да се доставе путем електронске поште на адресу: sekretarijat@mfin.gov.rs или писaним путем на адресу: Министарство финансија, Секретаријат, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа o Нацрту закона о играма на срећу“.

pdf

Позив за учешће у јавној расправи

pdf

Нацрт закона о играма на срећу

pdf

Образложење

doc

Образац за примедбе

pdf

Закључак

pdf

Закључак о измени закључка

pdf

Програм јавне расправе

pdf

Програм о изменама програма јавне расправе