Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
25. децембра 2015.

Инструкција у вези са спровођењем царинских формалности код прекограничног промета електричне енергије и код промета електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија, број: 312-01-25/2015-17 од 18.12.2015. године – примењује се од 1.1.2016. године

pdf

Инструкција у вези са спровођењем царинских формалности код прекограничног промета електричне енергије и код промета електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија, број: 312-01-25/2015-17 од 18.12.2015. године – примењује се од 1.1.2016. године

pdf

Образац П1

pdf

Образац П2

pdf

Образац 1: Извештај о увозу електричне енергије

pdf

Образац 2: Извештај о извозу електричне енергије

pdf

Образац 3: Извештај о транзиту електричне енергије

pdf

Образац Е1: Евиденција увоза електричне енергије

pdf

Образац Е2: Евиденција извоза електричне енергије

pdf

Образац Е3: Евиденција транзита електричне енергије