Инструкција у вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија, број: 312-01-1/2015-17 од 27.01.2015. године

pdf

Инструкција у вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија, број: 312-01-1/2015-17 од 27.01.2015. године

pdf

Образац П1

pdf

Образац П2

pdf

Образац 1: Извештај о увозу електричне енергије

pdf

Образац 2: Извештај о извозу електричне енергије

pdf

Образац 3: Извештај о транзиту електричне енергије

pdf

Образац Е1: Евиденција увоза електричне енергије

pdf

Образац Е2: Евиденција извоза електричне енергије

pdf

Образац Е3: Евиденција транзита електричне енергије