Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 21/2020)

pdf

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 21/2020)