Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 24/2021)

pdf

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 24/2021)