Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
07. јула 2020.

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, бр. 17/2020 и 94/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, бр. 17/2020 и 94/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника