Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Претрага go

23.03.2010.
Usvojen novi Carinski zakon
Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 23. marta 2010. godine usvojila novi Carinski zakon.

Pogledajte tekst Zakona

Za razliku od do sada važećeg Carinskog zakona, koji je donet 2003. godine, a koji je samo delimično sadržao odredbe Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) i smernice Svetske carinske organizacije, novi Carinski zakon sadrži osnovne institute i principe na kojima se zasniva Carinski zakon Evropske Unije, u skladu je i sa pravilima Svetske trgovinske organizacije i Svetske carinske organizacije, standardima revidirane Kjoto konvencije, kao i osnovnim opredeljenjima iz Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT).


05.03.2010.
Prihodi i rashodi budžeta prema Zakonu o budžetu
U prva dva meseca 2010. godine ostvaren je deficit budžeta u visini od 17 mlrd dinara. Prihodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 89,9 mlrd, a rashodi su izvršeni u iznosu od 106, 9 mlrd dinara.

U januaru su ostvareni prihodi u iznosu od 49, 3 mlrd dinara, od čega je najveći deo uplata PDV u iznosu od , skoro, 28 mlrd dinara. Januar je tzv. ''veliki'' mesec kada se uplaćuje PDV od strane obveznika koji na svaka 3 meseca plaćaju ovaj porez, tako da je visina uplaćenog PDV u januaru viša od mesečnog proseka. Prihodi po osnovu akciza i poreza na dobit ostvareni su u očekivanim mesečnim iznosima. Porez na dohodak, carine i ostali poreski prihodi (ovu kategoriju uglavnom čine porez na upotrebu mobilnih telefona i registracija vozila) svakog januara beleže najniže vrednosti u poređenju sa ostalim mesecima, te se očekuje njihov postepeni rast tokom godine. Neporeski prihodi koje čine takse, naplaćene kazne, prihodi po osnovu organizovanja igara na sreću, kamate, dividende i ostalo, takođe, u januaru, tradicionalno beleže najniži nivo.

Detaljnije - Makroekonomski i fiskalni podaci

24.02.2010.
Saopštenje
Vlada Republike Srbije i misija Međunarodnog monetarnog fonda postigli su dogovor o trećoj reviziji kreditnog stendbaj aranžmana, što će omogućiti povlačenje rate kredita od 350 miliona evra. Odbor MMF-a će krajem marta razmatrati izveštaj misije MMF-a, posle dvonedeljnih razgovora koji su vođeni u Beogradu. Procena te institucije je da će u Srbiji rast BDP u ovoj i narednoj godini biti dva odnosno tri procenta, a očekuje se I pad inflacije. Ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila je da je Vlada ispunila sve dogovorene kriterijume koji se odnose na 2009. godinu. Deficit budžeta je umesto planirane 134 milijarde dinara iznosio 121 milijardu dinara, bila je planirana tekuća potrošnja od 695 milijardi dinara, a ostvareno je 689 milijardi dinara, dok je limit na komercijalna zaduživanja Srbije bio određen na 550 miliona evra, a ostvareno je 100 miliona evra. Predstavnici Vlade Republike Srbije potvrdili su I da je sa misijom MMF dogovorena reforma penzionog sistema, čija primena počinje od aprila 2011. godine. Od tada u narednih 18 meseci, penzije će biti usklađivane sa rastom zarada u javnom sektoru. Konačna odluka o procentu rasta zarada biće doneta prilikom sledeće posete misije MMF, u maju.


22.02.2010.
Uprošćena procedura za povezivanje staža
Vlada Republike Srbije usvojila je Zaključak kojim je uprošćena i ubrzana procedura za povezivanje staža. Zaključak se odnosi na preduzeća koja su većinski u vlasništvu države, na kompanije koja su u postupku pripreme za privatizaciju ili su u postupku privatizacije i odnosi se na period od 01.januara 2004. do 31.decembra 2009.


19.02.2010.
Saopštenje
Vlada Republike Srbije usvojila je Zaključak kojim je uprošćena i ubrzana procedura za povezivanje staža. Zaključak se odnosi na preduzeća koja su većinski u vlasništvu države, na kompanije koja su u postupku pripreme za privatizaciju ili su u postupku privatizacije i odnosi se na period od 01.januara 2004. do 31.decembra 2009, saopštilo je Ministarstvo finansija.


19.02.2010.
Saopštenje
Vlada Republike Srbije usvojila je Zaključak kojim će Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje izmiriti doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje za period od 1.januara 2009. do 31.decembra 2009 za preduzeća.


05.02.2010.
Saopštenje
Uprava za trezor Ministarsta finansija objavila je na svom sajtu, www.trezor.gov.rs Uputstvo o proceduri za povezivanje staža.

Svi zainteresovani sada mogu na jednom mestu da se upoznaju sa procedurom i načinom regulisanja neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali i da pronađu i štampaju dokumenta potrebna za podnošenje zahteva.


31.12.2009.
Saopštenje
Na osnovu Odluke Saveta Evropske unije od 7. decembra 2009. godine odmrznut je Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br.83/08).

U skladu sa članom 59, Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca koji sledi nakon dana kada su strane jedna drugu obavestile o okončanju postupka odobravanja sporazuma u skladu sa procedurama u stranama potpisnicama, odnosno od 1. februara 2010. godine.


02.12.2009.
Budžet za 2010. godinu razvojno orijentisan
Ministarka finansija u Vladi Republike Srbije Diana Dragutinović izjavila je danas da će budžet za 2010. godinu biti razvojno orijentisan i da će država nastaviti da podstiče privredu i izgradnju krupnih infrastrukturnih projekata.


01.12.2009.
Vlada usvojila tekst Nacrta zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu
Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije, nakon razmatranja na zajedničkoj sednici svih odbora, a potom i na samoj sednici Vlade, jednoglasno je usvojen Nacrt zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu. Po izvršenoj pravno-tehničkoj redakciji, Predlog zakona biće upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije radi razmatranja i po čijem će usvajanju Republika Srbija dobiti Zakon o budžetu za 2010. godinu.


01.12.2009.
Izveštaj o budžetu za 2008. godinu povučen iz tehničkih razloga
Završni račun budžeta za 2008. godinu Vlada Srbije je povukla iz skupštinske procedure kako bi ga uskladila sa preporukom revizora.


01.12.2009.
Ministarstvo finansija Republike Austrije u prijateljskoj radnoj poseti kolegama iz Srbije
Predstavnici Saveznog ministarstva finansija Republike Austrije, gospoda - Hans-Georg Kramer, generalni sekretar Ministarstva finansija Austrije; dr. Fridrih Štancel, rukovodioc odeljenja za razvoj kadrova Ministarstva; mr. Gerhard Valner, rukovodioc odeljenja za informatiku i razionalizaciju upravljanja; Volfgang Miler, vladin savetnik i Diter Hampel, direktor Finansijske akademije Austrija, boravili su u radnoj poseti Beogradu 23. novembra 2009. godine.


01.12.2009.
Rejting agencija Standarad&Poors podigla je danas kreditni rejting Republike Srbije sa BB negativnog na VV stabilni
Kako se navodi u izveštaju, ocena je data na osnovu stabilnih izgleda da su se spoljni pritisci sa kojima se Srbija suočava oslabljeni, a da će se u skladu sa programom sa MMF-om, budžetska konsolidacija pojaviti u srednjoročnom periodu.


04.11.2009.
Saopštenje
Državni sekretari u Ministarstvu finansija Republike Srbije Vuk Đoković i Miodrag Đidić održali su sastanak sa predstavnicima najnerazvijenih opština u Republici 28. oktobra ove godine sa ciljem razmatranja mogućnosti pružanja budžetske podrške jedinicama lokalne samouprave.


28.10.2009.
Globalna konferencija međunarodnog poreskog dijaloga
U Pekingu je, od 26. do 28. oktobra, 2009. godine, u organizaciji Ministarstva finansija NR Kine i OECD-a, održana 3. Globalna Konferencija međunarodnog poreskog dijaloga, sa temom „Finansijske institucije i instrumenti – poreski izazovi i rešenja“.


28.10.2009.
Saopštenje
Pomoćnik ministra finansija Republike Srbije Zoran Ćirović predvodiće delegaciju Srbije koja će učestvovati na sastanku srpsko-ruske radne grupe za privrednu saradnju. Sastanci će se održati u četvrtak i petak, 29. i 30. oktobra 2009. godine u Moskvi.


28.10.2009.
Uprava za sprečavanje pranja novca u saradnji sa USAID-om, Poreskom upravom i Savezom računovođa i revizora Srbije, organizovala je seminare na temu sprečavanja pranja novca u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu
U Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu održane su serije seminara za Poresku upravu, kao nadzorni organ, i računovođe, kao obveznike po novom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Obuke su održane u periodu od 9. do 27. oktobra, posebno za predstavnike nadzornog organa, a posebno za obveznike. Obuku su organizovali Uprava za sprečavanje pranja novca Republike Srbije, USAID-ov Projekat podrške ekonomskom razvoju Srbije, Poreska uprava i Savez računovođa i revizora Srbije. USAID-ov konsultant Kent Volandes i predstavnik Uprave za sprečavanje pranja novca održali su treninge u prostorijama Poreske uprave u ovim gradovima.


27.10.2009.
Otvorena nova carinarnica u Užicu
Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković i državni sekretar Ministarstva finansija Miodrag Đidić svečano su otvorili novu carinarnicu u Užicu.


27.10.2009.
Vlada blizu dogovora s MMF-om o budžetu za 2010. godinu
Ministarka finansija u Vladi Republike Srbije Diana Dragutinović izjavila je da je Vlada Srbije blizu postizanja dogovora sa MMF-om u vezi sa budžetom za 2010. godinu i precizirala da planirani prihodi budžeta iznose između 620 i 640 milijardi dinara.


26.10.2009.
Saopštenje
Danas su u Narodnoj banci Srbije započeli razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru druge i treće revizije stend-baj aranžmana. Na čelu delegacije Međunarodnog monetarnog fonda nalazi se Albert Jeger, šef misije MMf-a za Srbiju, a u delegaciji Vlade Republike Srbije nalazi se ministarka finansija Diana Dragutinović.


prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd