Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Претрага go

31.08.2010.
Aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije - Prodato 44,68 odsto emisije
Na aukciji dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 31. avgusta 2010. godine, prodato je 89.356 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 893.560.000 dinara. To predstavlja 44,68 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 13,20 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. avgusta 2012. godine.

Naredna aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa planirana je za 28. septembar 2010. godine.

26.08.2010.
Aukcija dvanaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije - Prodato 41,17 odsto emisije
Na aukciji dvanaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 26. avgusta 2010. godine, prodato je 123.506 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.235.060.000 dinara. To predstavlja 41,17 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 12,50 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 25. avgusta 2011. godine.

Naredna aukcija dvanaestomesečnih državnih zapisa planirana je za 9. septembar 2010. godine.

25.08.2010.
01. septembra stupa na snagu Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske
01.septembra 2010.godine stupa na snagu Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske. Članom 38. pomentuog Sporazuma („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br.83/08), propisano je da Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon prijema poslednjeg pismenog obaveštenja o tome da su strane ugovornice obavile sve nacionalne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu, a to je 01.septembra.


24.08.2010.
Aukcija tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije - Prodata cela emisija
Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 24. avgusta 2010. godine, prodato je 300.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 3.000.000.000,00 dinara. To predstavlja 100 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 10,70 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 23. novembra 2010. godine.

Naredna aukcija tromesečnih državnih zapisa planirana je za 07. septembar 2010. godine.

23.08.2010.
Zakon o budžetu ne dozvoljava isplatu bonusa na plate
Povodom dezinformacija iznetih u vezi sa isplatom plata u Poreskoj upravi, od strane Sekretara Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u pravosuđu, koje su preneli štampani i elektronski mediji, a u cilju istinitog informisanja javnosti, saopštavamo da nisu tačne tvrdnje da su „radnici Poreske uprave u privilegovanom položaju, jer su im plate odmrznute“. Nije tačna ni tvrdnja predstavnika pomenutog Sindikata da mlađi poreski referent ima duplo veću platu od mlađeg tužilačkog ili sudskog referenta.


19.08.2010.
Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije - Prodato 62,59 odsto emisije
Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 19. avgusta 2010. godine, prodato je 250.385 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.503.850.000,00 dinara. To predstavlja 62,59 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 12,00 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 17. februara 2011. godine.

Naredna aukcija šestomesečnih državnih zapisa planirana je za 02. septembra 2010. godine.

17.08.2010.
Aukcija osamnaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije - Prodato 55 odsto emisije
Na aukciji osamnaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 17. avgusta 2010. godine, prodato je 110.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.100.000.000,00 dinara. To je 55 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 12,60 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 14. februara 2012. godine.

Sledeća aukcija osamnaestomesečnih državnih zapisa planirana je za 14. septembar 2010. godine.

29.07.2010.
Aukcija dvanaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije
PRODATO 43,33 ODSTO EMISIJE

29.07.2010.
Isplata jednokratne pomoći
U toku je isplata jednokratne pomoći od po 5.000 dinara zaposlenima u institucijama i službama koje se finansiraju iz državnog budžeta ili iz budžeta jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, koju sprovodi Ministarstvo finansija preko Uprave za trezor.


27.07.2010.
Aukcija tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije
PRODATO STO ODSTO EMITOVANIH ZAPISA

22.07.2010.
Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije
PRODATO 73,99 ODSTO EMISIJE


20.07.2010.
300. aukcija državnih zapisa Republike Srbije
OSAMNAESTOMESEČNE DRŽAVNE HARTIJE ZA 826,49 MILIONA DINARA


15.07.2010.
Isplata jednokratne pomoći
Ministarstvo finansija je preko Uprave za trezor počelo isplatu jednokratne pomoći od po 5.000 dinara zaposlenima u institucijama i službama koje se finansiraju iz državnog budžeta ili iz budžeta jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije.

Jednokratnu pomoć dobiće svi zaposleni čija osnovna neto plata nije veća od 50.000 dinara. Za tu namenu biće izdvojeno ukupno 2 milijarde dinara, a sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije.


15.07.2010.
Aukcija dvanaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije
Na aukciji dvanaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 15. jula 2010. godine, prodato je 229.650 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.296.500.000 dinara. To predstavlja 38,28 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 11,70 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 14. jula 2011. godine.

Naredna aukcija dvanaestomesečnih državnih zapisa biće održana 29. jula 2010. godine.

13.07.2010.
Prodata cela emisija tromesečnih zapisa
Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, koje je Uprava za javni dug vratila u portfolio državnih hartija od vrednosti, prodato je 13. jula 2010. godine 300.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 3.000.000.000,00 dinara. To je 100 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 10,30 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 12. oktobra 2010. godine.

Naredna aukcija tromesečnih državnih zapisa planirana je za 27. jul 2010. godine.

12.07.2010.
Saopštenje
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske počeće da se primenjuje 1. septembra 2010. godine.

Sporazum je potpisan je u Istambulu, 1. juna 2009. godine, a Narodna skupština Republike Srbije potvrdila ga je 11. decembra 2009. godine. Sporazum je objavljen je u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori“, broj 105/09 od 17. decembra 2009. godine. Republika Turska je potvrdila Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Srbijom 7. maja ove godine i tu odluku objavila u „Službenom glasniku Republike Turske“ 3. jula 2010. godine.


09.07.2010.
Održana 14. Generalna skupština IOTA
Brisel i Poreska administracija Kraljevine Belgije bili su 8 i 9. jula, 2010. godine domaćini zasedanja 14. Generalne skupštine IOTA, uz učešće više od 160 delegata iz 45 zemalja i predstavnika međunarodnih organizacija.


08.07.2010.
Omogućena elektronska dostava dokumenata Deviznom inspektoratu
Na sajtu Deviznog inspektorata na adresi: www.devizni.gov.rs postavljena je internet aplikacija elektronske dostave dokumenata (EDD aplikacija), kojom je rezidentima i nerezidentima omogućeno da od 16. juna 2010. godine Deviznom inspektoratu dostavljaju izveštaje o fakturisanim uslugama i u elektronskoj formi shodno članu 53. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS”, broj 62/06) i članu 3. stav 1. tačka 1) Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Sl. glasnik RS”, br.112/06 i 39/10).


08.07.2010.
Prodato 100% emisije ponuđenih šestomesečnih zapisa
Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 8. jula 2010. godine, prodato je 400.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.000.000.000 dinara, što predstavlja 100 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 11,20 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 6. januara 2011. godine.

Naredna aukcija ovog finansijskog instrumenta planirana je za 22. jul 2010. godine.

02.07.2010.
Saopštenje
Glavna karakteristika rada Ministarstva finansija, u prethodne dve godine, jeste vođenje adekvatne fiskalne politike, a najveći rezultat likvidnost budžeta. Zaustavljen je trend visokog nominalnog i realnog rasta javne potrošnje i značajno je smanjena većina pozicija javne potrošnje – npr učešće javne potrošnje u BDP, rebalansom za 2009, smanjeno je za skoro 2 procentna poena, što je najveće smanjenje u novijoj istoriji Srbije. Pored toga, poboljšana je struktura javne potrošnje, što podrazumeva rast učešća investicija i pad učešća tekuće potrošnje, navodi se u izveštaju Ministarstva finansija o dvogodišnjem radu, koji je dostavljen predsedniku Vlade Srbije Mirku Cvetkoviću.


prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd