Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

31.08.2010.
Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 44,68 одсто емисије
На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 31. августа 2010. године, продато је 89.356 државних записа, укупне номиналне вредности 893.560.000 динара. То представља 44,68 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 13,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. августа 2012. године.

Наредна аукција двадесетчетворомесечних државних записа планирана је за 28. септембар 2010. године.

26.08.2010.
Аукција дванаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 41,17 одсто емисије
На аукцији дванаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 26. августа 2010. године, продато је 123.506 државних записа, укупне номиналне вредности 1.235.060.000 динара. То представља 41,17 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 12,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. августа 2011. године.

Наредна аукција дванаестомесечних државних записа планирана је за 9. септембар 2010. године.

25.08.2010.
01. септембра ступа на снагу Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске
01.септембра 2010.године ступа на снагу Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске. Чланом 38. поментуог Споразума („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр.83/08), прописано је да Споразум ступа на снагу првог дана другог месеца након пријема последњег писменог обавештења о томе да су стране уговорнице обавиле све националне процедуре неопходне за његово ступање на снагу, а то је 01.септембра.


24.08.2010.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продата цела емисија
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 24. августа 2010. године, продато је 300.000 државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000,00 динара. To представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 10,70 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. новембра 2010. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 07. септембар 2010. године.

23.08.2010.
Закон о буџету не дозвољава исплату бонуса на плате
Поводом дезинформација изнетих у вeзи са исплатом плата у Пореској управи, од стране Секретара Републичког одбора Синдиката запослених у правосуђу, које су пренели штампани и електронски медији, а у циљу истинитог информисања јавности, саопштавамо да нису тачне тврдње да су „радници Пореске управе у привилегованом положају, јер су им плате одмрзнуте“. Није тачна ни тврдња представника поменутог Синдиката да млађи порески референт има дупло већу плату од млађег тужилачког или судског референта.


19.08.2010.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 62,59 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 19. августа 2010. године, продато је 250.385 државних записа, укупне номиналне вредности 2.503.850.000,00 динара. То представља 62,59 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 12,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. фебруара 2011. године.

Наредна аукција шестомесечних државних записа планирана је за 02. септембра 2010. године.

17.08.2010.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 55 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 17. августа 2010. године, продато је 110.000 државних записа, укупне номиналне вредности 1.100.000.000,00 динара. To je 55 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 12,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 14. фебруара 2012. године.

Следећа аукција осамнаестомесечних државних записа планирана је за 14. септембар 2010. године.

29.07.2010.
Аукција дванаестомесечних државних записа Републике Србије
ПРОДАТO 43,33 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

29.07.2010.
Исплата једнократне помоћи
У току је исплата једнократне помоћи од по 5.000 динара запосленима у институцијама и службама које се финансирају из државног буџета или из буџета јединица локалне самоуправе и територијалне аутономије, коју спроводи Министарство финансија преко Управе за трезор.


27.07.2010.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије
ПРОДАТО СТО ОДСТО ЕМИТОВАНИХ ЗАПИСА

22.07.2010.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије
ПРОДАТO 73,99 ОДСТО ЕМИСИЈЕ


20.07.2010.
300. аукција државних записа Републике Србије
ОСАМНАЕСТОМЕСЕЧНЕ ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ЗА 826,49 МИЛИОНА ДИНАРА


15.07.2010.
Исплата једнократне помоћи
Министарство финансија је преко Управе за трезор почело исплату једнократне помоћи од по 5.000 динара запосленима у институцијама и службама које се финансирају из државног буџета или из буџета јединица локалне самоуправе и територијалне аутономије.

Једнократну помоћ добиће сви запослени чија основна нето плата није већа од 50.000 динара. За ту намену биће издвојено укупно 2 милијарде динара, а средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије.


15.07.2010.
Aукција дванаестомесечних државних записа Републике Србије
На аукцији дванаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 15. јула 2010. године, продато је 229.650 државних записа, укупне номиналне вредности 2.296.500.000 динара. To представља 38,28 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 11,70 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 14. јула 2011. године.

Наредна аукција дванаестомесечних државних записа биће одржана 29. јула 2010. године.

13.07.2010.
Продата цела емисија тромесечних записа
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, које је Управа за јавни дуг вратила у портфолио државних хартија од вредности, продато је 13. јула 2010. године 300.000 државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000,00 динара. То је 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 10,30 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. октобра 2010. године.

Наредна аукција тромесечних државних записа планирана је за 27. јул 2010. године.

12.07.2010.
Саопштење
Споразум o слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске почеће да се примењује 1. септембра 2010. године.

Споразум је потписан je у Истамбулу, 1. јуна 2009. године, а Народна скупштина Републике Србије потврдила га је 11. децембра 2009. године. Споразум је објављен је у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори“, број 105/09 од 17. децембра 2009. године. Република Турска је потврдила Споразум о слободној трговини са Републиком Србијом 7. маја ове године и ту одлуку објавила у „Службеном гласнику Републике Турске“ 3. јула 2010. године.


09.07.2010.
Одржана 14. Генерална скупштина IOTA
Брисел и Пореска администрација Краљевине Белгије били су 8 и 9. јула, 2010. године домаћини заседања 14. Генералне скупштине IOTA, уз учешће више од 160 делегата из 45 земаља и представника међународних организација.


08.07.2010.
Омогућена електронска достава докумената Девизном инспекторату
На сајту Девизног инспектората на адреси: www.devizni.gov.rs постављена је интернет апликација електронске доставе докумената (ЕДД апликација), којом је резидентима и нерезидентима омогућенo да од 16. јуна 2010. године Девизном инспекторату достављају извештаје о фактурисаним услугама и у електронској форми сходно члану 53. став 2. Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС”, број 62/06) и члану 3. став 1. тачка 1) Уредбе о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената („Сл. гласник РС”, бр.112/06 и 39/10).


08.07.2010.
Продато 100% емисије понуђених шестомесечних записа
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 8. јула 2010. године, продато је 400.000 државних записа, укупне номиналне вредности 4.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по каматној стопи од 11,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 6. јануара 2011. године.

Наредна аукција овог финансијског инструмента планирана је за 22. јул 2010. године.

02.07.2010.
Саопштење
Главна карактеристика рада Министарства финансија, у претходне две године, јесте вођење адекватне фискалне политике, а највећи резултат ликвидност буџета. Заустављен је тренд високог номиналног и реалног раста јавне потрошње и значајно је смањена већина позиција јавне потрошње – нпр учешће јавне потрошње у БДП, ребалансом за 2009, смањено је за скоро 2 процентна поена, што је највеће смањење у новијој историји Србије. Поред тога, побољшана је структура јавне потрошње, што подразумева раст учешћа инвестиција и пад учешћа текуће потрошње, наводи се у извештају Министарства финансија о двогодишњем раду, који је достављен председнику Владе Србије Мирку Цветковићу.


претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд