Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

17.04.2012.
Реотварање 420. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Дана 17. априла 2012. године продато 52,45 одсто аукције
Реотварањем 420. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 22. фебруара 2012. године, а поново отворене 17. априла 2012. године, понуђено је 276.589 а продато 145.078 државних записа, укупне номиналне вредности 1.450.780.000 динара. То представља 52,45 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. фебруара 2014. године.


10.04.2012.
Реотварање 422. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Дана 10. априла 2012. године продато 100 одсто аукције
Реотварањем 422. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 13. марта 2012. године, а поново отворене 10. априла 2012. године, понуђено је и продато 499.928 државних записа, укупне номиналне вредности 4.999.280.000 динара. То представља 100 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,29 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. марта 2014. године.

03.04.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продатo 100,00 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 03. априла 2012. године, продато је 1.000.000 државних записа, укупне номиналне вредности 10.000.000.000,00 динара. То представља 100,00 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. априла 2013. године.

27.03.2012.
Реотварање друге аукције пете емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије - Дана 27. марта 2012. године продатo 92,28 одсто аукције
Реотварањем друге аукције пете емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 28. фебруара 2012. године, а поново отворене 27. марта 2012. године, понуђено је 1.108.992 и продато 1.023.425 државних обвезница, укупне номиналне вредности 10.234.250.000 динара. То представља 92,28 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 14,7 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 01. марта 2015. године.

26.03.2012.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије - Продата цела емисија
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 26. марта 2012. године, продато је 50.000 државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра. То представља 100 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 6,10 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. марта 2014. године. Годишња купонска стопа износи 5,75 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

20.03.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продатo 100,00 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 20. марта 2012. године, продато је 1.000.000 државних записа, укупне номиналне вредности 10.000.000.000,00 динара. То представља 100,00 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,69 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. марта 2013. године.

13.03.2012.
Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Дана 13. марта 2012. године продато 50,01 одсто емисије
На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 13. марта 2012. године, продато је 500.072 државних записа, укупне номиналне вредности 5.000.720.000 динара. То представља 50,01 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по извршној дисконтној стопи од 13,49 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. марта 2014. године.

06.03.2012.
Реотварање 417. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 6. марта 2012. године продатo 21,79 одсто аукције
Реотварањем 417. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 8. фебруара 2012. године, а поново отворене 6. марта 2012. године, понуђено је 504.871, а продато 110.000 државних записа, укупне номиналне вредности 1.100.000.000 динара. То представља 21,79 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,10 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 09. августа 2013. године.

01.03.2012.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 70,63 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 01. марта 2012. године, продато је 423.772 државних записа, укупне номиналне вредности 4.237.720.000,00 динара. То представља 70,63 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 10,48 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. августа 2012. године.

28.02.2012.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије - Продатo 44,55 одсто емисије
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 28. фебруара 2012. године, продато је 891.008 државних обвезница укупне номиналне вредности 8.910.080.000 динара, што представља 44,55 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 14,7 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 01. марта 2015. године. Годишња купонска стопа износи 10 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

22.02.2012.
Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 44,68 одсто емисије
На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 22. фебруара 2012. године, продато је 223.411 државних записа, укупне номиналне вредности 2.234.110.000,00 динара. То представља 44,68 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. фебруара 2014. године.

20.02.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продатo 46 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 20. фебруара 2012. године, продато је 55.199 државних записа, укупне номиналне вредности 55.199.000 евра. То представља 46 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 5,95% на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. фебруара 2013. године.

08.02.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продато 49,51 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 08. фебруара 2012. године, продато је 495.129 државних записа, укупне номиналне вредности 4.951.290.000 динара. То представља 49,51 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по извршној дисконтној стопи од 13 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 09. августа 2013. године.

06.02.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продатo 97,71 одсто емисије
На аукцији педесттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 06. фебруара 2012. године, продато је 977.053 државних записа, укупне номиналне вредности 9.770.530.000,00 динара. То представља 97,71 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. фебруара 2013. године.

03.02.2012.
Јачање система за борбу против прања новца кроз увођење лиценци за овлашћена лица
Дана 3. фебруара 2012. године директор Управе за спречавање прања новца ће свечано уручити лиценце кандидатима који су у току 2011. године положили стручни испит. 130 овлашћених лица која у банкама, осигуравајућим друштвима и брокерско-дилерским друштвима свакодневно директно раде на пословима спречавања прања новца и финансирања тероризма ће добити потврду да имају знања и вештине за успешно обављање послова којим се баве.


02.02.2012.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 77,74 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 02. фебруара 2012. године, продато је 466.416 државних записа, укупне номиналне вредности 4.664.160.000,00 динара. То представља 77,74 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 10.48 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 02. августа 2012. године.

31.01.2012.
Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Продато 78,2 одсто емисије
На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 31. јануара 2012. године, продато је 781.802 државна записа, укупне номиналне вредности 7.818.020.000 динара. То представља 78,18 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,09 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јануара 2014. године.

Наредна аукција двадесетчетворомесечних државних записа планирана је за 22. фебруар 2012. године.

24.01.2012.
Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије - Продатo 90,12 одсто емисије
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 24. јануара 2012. године, продато је 270.366 државних обвезница укупне номиналне вредности 2.703.660.000 динара, што представља 90,12 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 14,7 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. јануара 2017. године. Годишња купонска стопа износи 10 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

18.01.2012.
Конференција о националној процени ризика од прања новца
Управа за спречавање прања новца је финансијско-обавештајна служба Републике Србије и централни орган у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма. Надлежност Управе је прописана Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Обвезници по том Закону Управи достављају извештаје о сумњивим трансакцијама и лицима, које Управа анализира, прикупља додатне информације, и ако нађе да у конкретном случају постоји основана сумња на прање новца или финансирање тероризма, податке о томе прослеђује надлежним органима, а пре свега, надлежним тужилаштвима и полицији.


17.01.2012.
Реотварање 407. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 100,00 одсто обима aукције
Реотварањем 407. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 04. октобра 2011. године, а поново отворене 17. јануара 2012. године, понуђено је 530.399, а продато 530.399 државних записа, укупне номиналне вредности 5.303.990.000 динара. То представља 100,00 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 04. априла 2013. године.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд