Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

04.07.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 04. јула 2012. године продато 38,21 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 04. јула 2012. године, продато је 687.820 државних записа, укупне номиналне вредности 6.878.200.000 динара. То представља 38,21 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 14,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јула 2013. године.

26.06.2012.
Реотварање седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије - Дана 26. јуна 2012. године продатo 2,42 одсто аукције
Реотварањем седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 25. априла 2012. године, а поново отворене 26. јуна 2012. године, понуђено је 1.508.902, а продато 36.500 државних обвезница, укупне номиналне вредности 365.000.000 динара. То представља 2,42 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по дисконтној стопи од 14,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. априла 2015. године.

25.06.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 25. јуна 2012. године продатo 99,11 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 25. јуна 2012. године, продато је 99.113 државних записа, укупне номиналне вредности 99.113.000 евра. То представља 99,11 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 6,30% на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. децембра 2013. године.

20.06.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - продатo 24,14 одсто емисије
На аукцији педедеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 20. јуна 2012. године, продато је 241.430 државних записа, укупне номиналне вредности 2.414.300.000,00 динара. То представља 24,14 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,49 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. јуна 2013. године.


19.06.2012.
Реотварање 430. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - дана 19. јуна 2012. године продато 14,73 одсто аукције
Реотварањем 430. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 22. маја 2012. године, а поново отворене 19. јуна 2012. године, понуђено је 776.867 а продато 114.457 државних записа, укупне номиналне вредности 1.144.570.000 динара. То представља 14,73 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 14,45 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. маја 2014. године.


12.06.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 25,21 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 12. јуна 2012. године, продато је 252.123 државних записа, укупне номиналне вредности 2.521.230.000,00 динара. То представља 25,21 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. децембра 2013. године.

06.06.2012.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије - Продата цела емисија
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 06. јуна 2012. године, продато је 50.000 државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра. То представља 100 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 6,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 08. јуна 2014. године. Годишња купонска стопа износи 5,75 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

05.06.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 05. јуна 2012. године продато 35,82 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 05. јуна 2012. године, продато је 358.195 државних записа, укупне номиналне вредности 3.581.950.000 динара. То представља 35,82 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. јуна 2013. године.

29.05.2012.
Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије - Државнe обвезнице у вредности 520 милиона динара
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 29. маја 2012. године, продато је 52.000 државних обвезница укупне номиналне вредности 520.000.000 динара. То представља 17,33 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 15,01 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. маја 2017. године. Годишња купонска стопа износи 10 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

23.05.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 23. маја 2012. године продатo 100 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 23. маја 2012. године, продато је 100.000 државних записа, укупне номиналне вредности 100.000.000 евра. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 6,19% на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. новембра 2013. године.

22.05.2012.
Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 22,31 одсто емисије
На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 22. маја 2012. године, продато је 223.133 државних записа, укупне номиналне вредности 2.231.330.000,00 динара. То представља 22,31 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. маја 2014. године.

15.05.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 15. маја 2012. године продата цела емисија
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 15. маја 2012. године, продато је 1.000.000 државних записа, укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара. То представља 100 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,58 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. маја 2013. године.

09.05.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 09. маја 2012. године продато 93,20 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 09. маја 2012. године, продато је 465.986 државних записа, укупне номиналне вредности 4.659.860.000 динара. То представља 93,20 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,39 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 08. новембра 2013. године.

07.05.2012.
Реотварање 420. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Дана 07. маја 2012. године продато 77,94 одсто аукције
Реотварањем 420. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 22. фебруара 2012. године, а поново отворене 07. маја 2012. године, понуђено је 131.511 а продато 102.500 државних записа, укупне номиналне вредности 1.025.000.000 динара. То представља 77,94 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,49 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. фебруара 2014. године.

03.05.2012.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 3. маја 2012. године продато 46,32 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 3. маја 2012. године, продато је 231.582 државних записа, укупне номиналне вредности 2.315.820.000,00 динара. То представља 46,32 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 10,48 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 1. новембра 2012. године.

25.04.2012.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије - Дана 25. априла 2012. године продатo 24,55 одсто емисије
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 25. априла 2012. године, продато је 491.098 државних обвезница укупне номиналне вредности 4.910.980.000,00 динара, што представља 24,55 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 14,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. априла 2015. године. Годишња купонска стопа износи 10,00 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

24.04.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије , одржаној дана 24. априла 2012. године продато 87,08 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 24. априла 2012. године, продато је 870.779 државних записа, укупне номиналне вредности 8.707.790.000 динара. То представља 87,08 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. октобра 2013. године.


19.04.2012.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној дана 19. априла 2012. године продато 46,80 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 19. априла 2012. године, продато је 280.820 државних записа, укупне номиналне вредности 2.808.200.000,00 динара. То представља 46,80 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 10,48 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. октобра 2012. године.


17.04.2012.
Реотварање 420. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Дана 17. априла 2012. године продато 52,45 одсто аукције
Реотварањем 420. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 22. фебруара 2012. године, а поново отворене 17. априла 2012. године, понуђено је 276.589 а продато 145.078 државних записа, укупне номиналне вредности 1.450.780.000 динара. То представља 52,45 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. фебруара 2014. године.


10.04.2012.
Реотварање 422. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Дана 10. априла 2012. године продато 100 одсто аукције
Реотварањем 422. емисије двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 13. марта 2012. године, а поново отворене 10. априла 2012. године, понуђено је и продато 499.928 државних записа, укупне номиналне вредности 4.999.280.000 динара. То представља 100 одсто обима аукције.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 13,29 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. марта 2014. године.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд