Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

15.01.2013.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продата цела емисија
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 15. јануара 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

15.01.2013.
Реакција на Aсоцијацију пољопривредника
Aпсoлутнo су нeтaчнe инфoрмaциje изнeтe oд стрaнe Aсoциjaциje пoљoприврeдникa из Субoтицe. Ни jeдaн jeдини хeктaр, кojи у зaкупу кoристи сeдaм пoљoприврeдних кoмбинaтa ниje oбухвaћeн прeдугoвoрoм сa Aл Дaхрoм, нaпрoтив свих 16.500 хeктaрa које су досада користили ови комбинати бићe пoнуђeнo искључиво вojвoђaнским паорима у закуп.


10.01.2013.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 39,02 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 10. јануара 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

08.01.2013.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (годишњи купон 10,00%) - Продато 87,29% одсто емисије
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије (годишњи купон), одржаној 8. јануара 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

31.12.2012.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,875%) - Продато 70,93% одсто емисије
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 31. децембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

26.12.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продата цела емисија
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 26. децембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

20.12.2012.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Продатo 87,82 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 20. децембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

18.12.2012.
Аукција двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 83,16 одсто емисије
На аукцији двадесетчетворомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 18. децембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

12.12.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима - Дана 12. децембра 2012. године продатo 90,30 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 12. децембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 40.000.000 евра.

11.12.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Продатo 93,65 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 11. децембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

04.12.2012.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 04. децембра 2012. године продатo 42,31 одсто емисије
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 04. децембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 5.528.410.000 динара, односно 55,28 одсто обима емисије. Реализовано је 423.050 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 4.230.500.000 динара, што представља 42,31 одсто обима емисије. Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 13,95 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 06. децембра 2015. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 06. јун и 06. децембар. Исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

29.11.2012.
Усвојена Царинска тарифа за 2013. годину
На седници Владе одржаној 28. новембра 2012. године усвојена је Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину. Овом уредбом национална Царинска тарифа усклађена је са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2013. годину.

27.11.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Продатo 30 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 27. новембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

20.11.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије - Дана 20. новембра 2012. године продато 100,00 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 20. новембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара. Укупан обим тражње износио је 14.215.660.000 динара, односно 142,16 одсто обима емисије. Реализовано је 1.000.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара. То представља 100,00 одсто обима емисије. Државни записи су продати по стопи приноса од 13,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. маја 2014. године.

15.11.2012.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије - Дана 15. новембра 2012. године продато 62,00 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 15. новембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 5.600.730.000 динара, односно 112,01 одсто обима емисије. Реализовано је 310.012 комада државних записа укупне номиналне вредности 3.100.120.000 динара, што представља 62,00 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 11,95 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 14. фебруара 2013. године.

13.11.2012.
Аукција осамнаестомесечних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима - Дана 13. новембра 2012. године продатo 96,20 одсто емисије
На аукцији осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 13. новембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 40.000.000 евра.

08.11.2012.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије- Дана 8. новембра 2012. године продато 100,00 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 8. новембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 4.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.607.640.000 динара, односно 165,19 одсто обима емисије.

Реализовано је 400.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 4.000.000.000 динара. То представља 100,00 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 12,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 9. маја 2013. године.

06.11.2012.
Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 6. новембра 2012. године продатa цела емисија
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 6. новембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.911.000.000 динара, односно 138,22 одсто обима емисије. Реализовано је 500.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 5.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 14,74 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 8. новембра 2017. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 8. мај и 8. новембар. Исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.

31.10.2012.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима - Дана 31. октобра 2012. године продатo 95,32 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 31. октобра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 65.758.000 евра, односно 131,52 одсто обима емисије. Реализовано је 47.662 комада државних записа, укупне номиналне вредности 47.662.000 евра, што представља 95,32 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 5,75 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 08. новембра 2013. године.

25.10.2012.
Закон о порезу на добит обезбедиће веће приходе у буџету и једноставније пословање компанија у Србији
Коначан Нацрт закона о порезу на добит правних лица објављен је на сајту Министарства финансија и привреде http://www.mfp.gov.rs/pages/article.php?id=8484. Јавна расправа завршена је 19. октобра и у њој је учествовала стручна и пословна јавност, чије су бројне сугестије уважене и уврштене у коначан текст.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд