Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Претрага go

25.11.2013.
Друго реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије - Дана 25. новембра 2013. године продатo 99,63 одсто аукције
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 25. јуна 2013. године, а поново отворене 25. новембра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 8.099.260.000 динара.

20.11.2013.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%) - Дана 20. новембра 2013. године продатo 88,32 одсто емисије
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 20. новембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

12.11.2013.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима - Дана 12. новембра 2013. године продатo 99,14 одсто емисије
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 12. новембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

06.11.2013.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 6. новембра 2013. године продатo 99,56 одсто емисије
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 6. новембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

23.10.2013.
Реотварање емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима - Дана 23. октобра 2013. године продатo 96,44 одсто аукције
Реотварањем емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије, емитоване 4. јуна 2013. године, а поново отворене 23. октобра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 44.898.000 евра.

22.10.2013.
Аукција двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије - Дана 22. октобра 2013. године продато 94,29 одсто емисије
На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 22. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

17.10.2013.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије емитованих - Дана 17. октобра 2013. године продатo 100 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 17. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

15.10.2013.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 15. октобра 2013. године продатa цела емисија
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 15. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

09.10.2013.
Друго реотварање емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 09. октобра 2013. године продатo 100 одсто аукције
Реотварањем емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије, емитоване 11. јуна 2013. године, а поново отворене 09. октобра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 7.599.290.000 динара.

08.10.2013.
Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%) - Дана 8. октобра 2013. године продатo 36,07 одсто емисије
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 08. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

26.09.2013.
Аукција тромесечних државних записа Републике Србије емитованих - Дана 26. септембра 2013. године продатo 100 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 26. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

24.09.2013.
Аукција седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)- Дана 24. септембра 2013. године продатo 13,50 одсто емисије
На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 24. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.

12.09.2013.
Пoрeскa рeфoрмa je кoмплeксaн пoсao кojи зaхтeвa дубoку aнaлизу
Пoрeскe рeфoрмe нису питaњe кoje ћe сe рeшити у мeдиjимa jeр je рeч o oзбиљнoм пoслу кojи зaхтeвa врeмe и кoнсултaциje сa свим рeлeвaнтним фaктoримa.

11.09.2013.
Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије - Дана 11. септембра 2013. године продата цела емисија
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 11. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

09.09.2013.
Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,50%) - Дана 9. септембра 2013. године продатo 75,36 одсто емисије
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 09. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

03.09.2013.
Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 3. септембра 2013. године продатo 43,88 одсто емисије
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 3. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

29.08.2013.
Аукција шестомесечних државних записа Републике Србије Дана 29. августа 2013. године продатo 100 одсто емисије
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 29. августа 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

29.08.2013.
Динкић позвао Светску банку да помогне Србији
Министарство финансија и привреде окончало је процес реструктурирања за 26 предузећа, чиме је у потпуности реализована прва фаза Акционог плана који је Влада усвојила пре два месеца. Подсећамо да је законом предвиђено да се до средине 2014. године оконча поступак реструктурирања за свих 179 бивших друштвених предузећа, која су више од десет година била заштићена од поверилаца и чије директно и индиректно субвенционисање грађане Србије кошта око 750 милиона евра годишње. Од данас је у том статусу преостало 153 предузећа, за 26 мање у односу на моменат доношења Акционог плана Владе.

27.08.2013.
Динкић: Регистар ће увести ред у државним финансијама
Министарство финансија и привреде припремило је и упутило Влади Србије на усвајање Уредбу о изради јединственог Регистра запослених у јавном сектору који треба да буде успостављен до краја септембра.

26.08.2013.
Симпо прихватио Динкићев предлог
Руководство компаније „Симпо“ прихватило је предлог министра финансија и привреде Млађана Динкића да се порески дуг овог предузећа претвори у акције државе, чиме би држава Србија постала већински власник са око 70 одсто капитала. Симпо се истовремено обавезао да ће од данас редовно плаћати све порезе држави и доприносе радницима, о чему ће бити потписан посебан протокол и упућен Влади на потврђивање.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд