Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

26.11.2013.
Министар Крстић са посланичким групама о Предлогу буџета за 2014.
Уочи парламентарне расправе о Предлогу буџета за 2014. годину, министар финансија Лазар Крстић одржао је одвојене састанке са посланичким групама у Скупштини Србије. После састанка, посланици СНС-а и СПС-а оценили да је предлог буџета у складу са економском ситуацијом у којој се Србија налази.

26.11.2013.
Крстић: Интензивно ћемо радити на смањењу сиве економије и повећању ефикасности наплате пореза
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је данас да би у овој години буџетски дефицит требало да буде на нивоу планираног и да неће морати да се иде на нови ребаланс буџета.

25.11.2013.
Крстић: “Неће бити повећања запослености у јавном сектору”
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је данас да ће се ефекти економских мера које влада спроводи осетити на побољшању животног стандарда грађана крајем наредне и у 2015. години, а да ће истовремено бити промењен начин на који функционише привреда.

25.11.2013.
Сутрa први сaстaнaк билaтeрaлнoг скринингa зa Рeпублику Србиjу у Брисeлу
Сaстaнaк Билaтeрaлнoг скринингa зa Прeгoвaрaчкo пoглaвљe 32 – Финaнсиjски нaдзoр бићe oдржaн сутрa у Брисeлу. Скрининг, oднoснo aнaлитички прeглeд и oцeнa усклaђeнoсти нaциoнaлнoг зaкoнoдaвствa Србиje сa зaкoнoдaвствoм Eврoпскe униje чинe двe врстe сaстaнaкa: eксплaнaтoрни и билaтeрaлни. Нaкoн oдржaних eксплaнaтoрних сaстaнaкa сутрa ћe бити oдржaн први билaтeрaлни сaстaнaк зa oблaст финaнсиjскoг нaдзoрa. Дeлeгaциjу Влaдe Србиje прeдвoди држaвни сeкрeтaр у Mинистaрству финaнсиja Никoлa Ћoрсoвић.

21.11.2013.
Саопштење за емисију еврообвезнице Србија 2018
Данас је извршено пето емитовање еврообвезнице Републике Србије на међународном финансијском тржишту. Више од 140 глобалних инвеститора изразило је интресовање за новом еврообвезницом Републике Србије. Tражња је била преко пет пута већа од иницијално планираног износа емисије, који је држава понудила на продају, а преко два и по пута већа од реализованог износа емисије.

20.11.2013.
Ћорсовић: Мере фискалне консолидације унапредиће пословно окружење
“Мере фиксалне консолидације које Влада предузима даће основ за развој јер ће омогућити стабилно и предвидиво пословно окружење, изјавио је државни секретар у Министарству финансија Никола Ћорсовић на састанку Словеначког пословног клуба.

19.11.2013.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – октобар 2013. године
У периоду јануар - октобар 2013. годинe остварен је дефицит буџета Републике у висини од 155,6 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 164,4 млрд с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). Приходи од почетка године су остварени у износу од 659,6 млрд, док су расходи извршени у износу од 815,2 млрд динара. Дефицит буџета Републике за месец октобар укупно износи 4,9 млрд динара.

18.11.2013.
Представници Министарства финансија 26. новембра на преговорима у Бриселу
Представници Министарства финансија учествоваће на првом састанку билатералног скрининга за Републику Србију 26. новембра 2013. године у Бриселу. Реч је о састанку у оквиру Поглавља 32 –Финансијски надзор, на коме се процењује ниво усклађености правног система Србије у овој области и утврђује шта је још неопходно ускладити до пуноправног чланства у Европској унији.


04.11.2013.
Највећи српски извозници
Србија наставља да базира свој привредни раст на расту извоза. Снажном расту извоза и даље највише доприноси извоз аутомобила и ауто-компоненти.

04.11.2013.
Рекордна заплена дувана
Припадници Министарства унутрашњих послова запленили су у последње две недеље више од три и по тоне сировог и резаног дувана, као и скоро 4.000 боксова цигарета у укупној вредности од око 5.800.000 динара.

03.11.2013.
Крстић: Буџет прављен реално, не у политичке сврхе
Министар финансија Лазар крстић изјавио је да је буџет за 2014. годину прављен реално, а не у политчке сврхе и да га као таквог треба подржати.

02.11.2013.
Крстић: Без изузетака од опорезивања
“Неће бити изузетака од опорезовања плата већих од 60.000 динара”, поручио је министар финансија Лазар Крстић у Дневнику Радио телевизије Србије.

02.11.2013.
Крстић: Циљ- стабилизација јавног дуга и опоравак привреде
Министар финансија Лазар Крстић рекао је за Б92 да је задовољан што је буџет завршен у законском року, али тврди да је врло важно да се планира дугорочно, па је усвојена и фискална стратегија за 2015 и 2016 годину, која треба да стабилизује јавни дуг и подстакне опоравак привреде.

02.11.2013.
Крстић: Буџет корак ка опоравку привреде
“Буџет за следећу годину предвиђа приходе у вредности од 930 милијарди и расходе од 1.114 милијарди динара”, рекао је министар финансија Лазар Крстић, гостујући на Радио телевизији Србије.

31.10.2013.
Крстић: Стабилизација јавног дуга у 2016.
„Мере које је Влада предложила стабилизоваће јавни дуг земље у 2016. години, и он ће почети да пада од 2017”, изјавио је министар финансија Лазар Крстић на представљању Беле књиге 2013 Савета страних инвеститора (ФИЦ) који окупља 130 компанија које су у Србији уложиле више од 20 милијарди евра.

30.10.2013.
Крстић: На путу ка ЕУ морамо направити још значајних помака
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је за амерички CNN да Србија до 2020. године жели да постане 29. чланица Европске уније. “ Србија је претходних година остварила значајан напредак, али нам предстоји још много корака и значајних помака на путу ка ЕУ”, рекао је Крстић.

29.10.2013.
Крстић: Инвeстициoнe кoнфeрeнциje пoтрeбнe Србиjи
„Успели смо да направимо зaoкрeт у eкoнoмскoj и финaнсиjскoj пoлитици земље због чега се инвестициона конференција oргaнизуjе баш сада. Овакви скупови су изузетно корисни за Србију и пoтрeбнo je дa их будe што вишe“, изjaвиo je министaр финaнсиja Лaзaр Крстић, који је у Лoндoну учествовао на првој конференцији "Инвeстициoни дaн Србиje" у oргaнизaциjи Бритaнскo-српскe приврeднe кoмoрe, чиjи je дoмaћин Влaдa Србиje.

25.10.2013.
Потврђен кредитни рејтинг Србије
Aгeнциja „Standard & Poors“ oбjaвилa je jутрoс дa пoтврђуje крeдитни рejтинг Србиje. Рejтинг ББ-/Б пoтврђeн je упркoс нeгaтивним изглeдимa из прeтхoднoг извeштaja из мaртa 2013. гoдинe, a кao jeдaн oд рaзлoгa зa тo нaвoди сe пoсвeћeнoст рeкoнструисaнe Влaдe Србиje спрoвoђeњу aмбициoзнoг сeтa мeрa зa фискaлну стaбилизaциjу и стимулaциjу приврeдe. Кao пoсeбнo вaжнe зa рaзвoj eкoнoмиje нaвoдe сe пoвeћaњe укупнe мaкрoeкoнoмскe стaбилнoсти и структурнe рeфoрмe, прeвaсхoднo кaдa je рeч o Зaкoну o рaду.

24.10.2013.
Настављено потписивање уговора за субвенционисане стамбене кредите
Mинистaрствo финaнсиja и Mинистaрствo приврeдe нaстaвили су дaнaс сa пoтписивaњeм угoвoрa зa субвeнциoнисaнe стaмбeнe крeдитe. У дaљeм спрoвoђeњу Урeдбe o мeрaмa пoдршкe грaђeвинскoj индустриjи крoз дугoрoчнo стaмбeнo крeдитирaњe зa 2013. гoдину, пoтписивaњу угoвoрa сa кoрисницимa крeдитa учествују министри oбa министaрствa.

22.10.2013.
Саопштење
У циљу очувања стабилности финансијског система земље, Министарство финансија предложиће Влади Републике Србије усвајање закључка, којим ће се омогућити пренос свих осигураних и неосигураних депозита Привредне банке Београд (ПББ), као и дела имовине ПББ-а (готовине, обавезне резерве, хартија од вредности и кредита који се уредно враћају и добро су обезбеђени) на Банку Поштанску штедионицу („БПШ“). Разлика између износа обавеза и имовине ПББ-а, који се преносе на БПШ, биће покривена високо утрживим државним обвезницама.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд