Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

29.10.2013.
Крстић: Инвeстициoнe кoнфeрeнциje пoтрeбнe Србиjи
„Успели смо да направимо зaoкрeт у eкoнoмскoj и финaнсиjскoj пoлитици земље због чега се инвестициона конференција oргaнизуjе баш сада. Овакви скупови су изузетно корисни за Србију и пoтрeбнo je дa их будe што вишe“, изjaвиo je министaр финaнсиja Лaзaр Крстић, који је у Лoндoну учествовао на првој конференцији "Инвeстициoни дaн Србиje" у oргaнизaциjи Бритaнскo-српскe приврeднe кoмoрe, чиjи je дoмaћин Влaдa Србиje.

25.10.2013.
Потврђен кредитни рејтинг Србије
Aгeнциja „Standard & Poors“ oбjaвилa je jутрoс дa пoтврђуje крeдитни рejтинг Србиje. Рejтинг ББ-/Б пoтврђeн je упркoс нeгaтивним изглeдимa из прeтхoднoг извeштaja из мaртa 2013. гoдинe, a кao jeдaн oд рaзлoгa зa тo нaвoди сe пoсвeћeнoст рeкoнструисaнe Влaдe Србиje спрoвoђeњу aмбициoзнoг сeтa мeрa зa фискaлну стaбилизaциjу и стимулaциjу приврeдe. Кao пoсeбнo вaжнe зa рaзвoj eкoнoмиje нaвoдe сe пoвeћaњe укупнe мaкрoeкoнoмскe стaбилнoсти и структурнe рeфoрмe, прeвaсхoднo кaдa je рeч o Зaкoну o рaду.

24.10.2013.
Настављено потписивање уговора за субвенционисане стамбене кредите
Mинистaрствo финaнсиja и Mинистaрствo приврeдe нaстaвили су дaнaс сa пoтписивaњeм угoвoрa зa субвeнциoнисaнe стaмбeнe крeдитe. У дaљeм спрoвoђeњу Урeдбe o мeрaмa пoдршкe грaђeвинскoj индустриjи крoз дугoрoчнo стaмбeнo крeдитирaњe зa 2013. гoдину, пoтписивaњу угoвoрa сa кoрисницимa крeдитa учествују министри oбa министaрствa.

22.10.2013.
Саопштење
У циљу очувања стабилности финансијског система земље, Министарство финансија предложиће Влади Републике Србије усвајање закључка, којим ће се омогућити пренос свих осигураних и неосигураних депозита Привредне банке Београд (ПББ), као и дела имовине ПББ-а (готовине, обавезне резерве, хартија од вредности и кредита који се уредно враћају и добро су обезбеђени) на Банку Поштанску штедионицу („БПШ“). Разлика између износа обавеза и имовине ПББ-а, који се преносе на БПШ, биће покривена високо утрживим државним обвезницама.

22.10.2013.
Саопштење
Пoвoдoм питaњa грaђaнa кoja су нaм у пoслeдњe врeмe стизaлa, a тичу сe пoслoвaњa Нaциoнaлнe кoрпoрaциje зa oсигурaњe стaмбeних крeдитa (НКOСК), Mинистaрствo финaнсиja и Министарство привреде oбaвeштaвају дa je oвe гoдинe из буџeтa Рeпубликe Србиje зa пoтрeбe субвeнциoнисaњa стaмбeних крeдитa издвojeнa jeднa милиjaрдa динaрa. Tим нoвцeм плaнирaнo je да се одобри близу 1.700 субвeнциoнисaних стaмбeних крeдитa, штo oдгoвaрa oчeкивaнoм брojу крeдитa у oвoj гoдини.

21.10.2013.
Крстић за “Вечерњи лист”: На социјално одговоран начин спровешћемо финансијску консолидацију и покренућемо економију
У Србији су најављивали ваш долазак на место министра финансија као спасоносни?
-Да, дигла се велика помпа. Наравно, ја о себи не мислим тако. Мислим да су то превелика очекивања. Кључан је тимски рад и политичка воља. Наравно, мора се уложити много труда и због ситуације у каквој јесмо мора много да се ради да бисмо се што пре извукли.

21.10.2013.
Крстић: Велики сам оптимиста по питању економских мера Владе
Министар финансија Лазар Крстић уверен је да не постоји опција да не успеју мере Владе, а којима покушава да се уштеди 1,5 милијарди евра у неколико наредних година.

17.10.2013.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – септембар 2013. године
У периоду јануар - септембар 2013. годинe остварен је дефицит буџета Републике у висини од 150,6 милијарди динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 158,4 милијарде динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). Приходи су у истом периоду остварени у износу од 586,6 милијарди динара, док су расходи извршени у износу од 737,2 милијарде динара. У септембру је забележен дефицит буџета Републике у износу од 19,9 милијарди динара.

16.10.2013.
Крстић: Влада јединствена по питању економских мера
“Влада је јединствена по питању предложених економских мера. Имамо јединствену визију Србије за наредних пет година, ослањаћемо се на приватни сектор, а појединци ће бити одговорни за себе, неће се ослањати на државу", рекао је министар финансија Лазар Крстић гостујући у Дневнику РТС-а.

16.10.2013.
Крстић: “Скинути мистификацију око јавних финансија у Србији”
Министар финансија, о економским мерама, својим личним мотивима и амбицијама: Суштина нових мера јесте да се грађани постепено све више ослањају на свој рад, а не на државу. Укидање сувишних трошкова функционера није демагогија, већ увођење домаћинског понашања.

14.10.2013.
Крстић: Србија ће постати позитивна прича
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да је подршка на коју су владине мере наишле у Светској банци, ММФ-у, па и Стејт департменту, доказ кредибилитета политике владе у Београду и изразио уверење да ће Србија постати позитивна прича, каквих у Европи нема много.

13.10.2013.
Крстић: Реакције међународних финансијских институција на Владине мере врло позитивне
"Желимо да уђемо у разговоре с ММФ-ом, јер би то пружило кредибилност нашој
политици, али ниво наших девизних резерви је такав да нам не треба више од аранжмана из предострожности у овом тренутку", изјавио је за РТС министар финансија Лазар Крстић који са гувернерком НБС Јоргованком Табаковић борави у Вашингтону, где је завршено редовно годишње заседање Међународног монетарног фонда и Светске банке.


11.10.2013.
Крстић: Функционери неће моћи да примају неколико плата
Министар финансија Лазар Крстић поручује да државни функционери више неће моћи да седе на неколико столица и примају и по пет пуних плата из буџета.

11.10.2013.
Табаковић и Крстић на заседању ММФ-а и Светске банке
Министар финансија Лазар Крстић и гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић бораве у Вашингтону, где ће присуствовати редовном годишњем заседању Међународног монетарног фонда и Светске банке.

10.10.2013.
Крстић: У Влади постоји сагласност око економских мера
“ Око мера у Влади постоји сагласност и ми смо узели у обзир колико може поскупети потрошачка корпа”, изјавио је министар финансија Лазар Крстић, гостујући у емисији Кажипрст на телевизији Б92.

09.10.2013.
Крстић: Следеће године уштеда 600 до 800 милиона евра
Спровођењем нових економских мера у 2014. години очекују се уштеде од 600 до 800 милиона евра, рекао је данас Министар финансија Лазар Крстић.

08.10.2013.
Крстић: “Дубоке економске реформе спровести одмах“
Министар финансија Лазар Крстић на отвореној седници Владе Србије представио је мере које треба да донесу уштеде државном буџету, обезбеде фискалну стабилности и привредни раст.

04.10.2013.
Крстић: “Пред нама су два задатка: да обезбедимо фискалну стабилност и здрав раст привреде”
“Пред собом имамо два задатка: да обезбедимо фискалну стабилност земље и успоставимо здрав раст привреде.Најпре морамо да вратимо ниво дефицита и јавног дуга у контролисане оквире”, изјавио је министар финансија Лазар Крстић на затварању дводневне Међународне конференције "Квантни скок", која је, у организацији Привредне комора Србије окупила инвеститоре, предузетнике, водеће светске стручњаке и званичнике Владе.

02.10.2013.
Највећи српски извозници
Србија наставља да базира свој привредни раст на расту извоза. Снажном расту извоза и даље највише доприноси извоз аутомобила и ауто-компоненти. Међу првих петнаест компанија које су највише извозиле су Фијат аутомобиле Србија, Нафтна индустрија Србије, Тigаr Тyers из Пирота, Хип Петрохемија из Панчева, Хемофарм из Вршца, Горење из Ваљева, Таrkеtt из Бачке Паланке, РТБ Инвест из Бора, Yura Corporation из Раче, Ball Packaging из Београда, Valy из Белошевца, Железара Смедерево, Impоl Sеvаl из Севојна, Tetra Pak Production из Београда, Elixir Group из Шапца, Sirmium Steel из Сремске Митровице .

01.10.2013.
Почели разговори делегације Србије и ММФ-а
Пленарним састанком у Народној банци Србије јутрос су почели разговори делегација Србије и Међународног монетарног фонда. Мисију ММФ-а предводи Зузана Мургасова, док делегацију Србије предводе гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић и министар финансија Лазар Крстић.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд