Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

28.01.2014.
Крстић: Нису тачни наводи у појединим медијима да је у последња два месеца 2013. године у јавном сектору запослено 40. 000 људи
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да је у последња два месеца прошле године у јавном сектору на неодређено запослено око 3.000 људи, а не 40.000 како спекулишу поједини медији. Ту се не говори о запошљавању 40.000 људи, него о њиховом откривању", рекао је Крстић и додао да ће тај број премаштити 800.000.

28.01.2014.
Крстић: Долазак ММФ-а током кампање преседан
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да је долазак мисије ММФ-а у Србију током предизборне кампање - преседан, и да представља знак поверења да ће држава наставити са спроводи реформе.

28.01.2014.
Крстић: Вучићев кабинет не кочи реформе
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да нема утисак да је Кабинет првог потпредседника владе "кочничар реформи", као што је то навео министар привреде у оставци Саша Радуловић. Крстић је новинарима рекао да је, на предлог првог потпредседника владе, и он постављен на функцију министра финансија, као и Радуловић.

27.01.2014.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – децембар 2013. године
Према прелиминарним подацима у 2013. години остварен је дефицит буџета Републике у висини од 173,7 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 180,1 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). Приходи су остварени у износу од 812,1 млрд динара, док су расходи извршени у износу од 985,7 млрд динара, што је мање за 41,9 млрд динара у односу на расходе предвиђене ребалансом буџета. У децембру је забележен дефицит у износу од 9,3 млрд динара. Коначни подаци о приходима, расходима и резултату биће познати након израде завршног рачуна буџета Републике. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета, који ће такође бити обухваћени завршним рачуном.

27.01.2014.
Управа царина редовно плаћа електричну енергију
Поводом написа у појединим медијима о дуговањима Управе царинa Министарства финансија Републике Србије, саопштавамо да су рачуни за новембар 2013. године на износе од 509.419,12 динара за управну зграду и 694.872,43 динара за зграду рачунског центра чија је валута плаћања била 20.12.2013. године, примљени у Управу царина 16.12.2013. године.

26.01.2014.
Крстић: Дефицит буџета и јавни дуг мањи од предвиђених
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да је дефицит консолидованог буџета Србије на крају 2013. године износио 179 милијарди динара, што је за око 20 милијарди мање него што је било предвиђено ребалансом.

26.01.2014.
Крстић: "У јавном сектору ради 781.000 људи, за буџет је такво стање неодрживо"
"У јавном сектору је запослено 781.000 људи. За буџет је такво стање неодрживо, не само због тога што је јавни сектор прегломазан за економију какву имамо, већ и због тога што су ту плате знатно веће него у приватном сектору", рекао је Крстић за Бету.

24.01.2014.
Крстић: Стaњe у држaвнoм буџeту нa крajу прoшлe гoдинe бoљe нeгo штo je прeдвиђeнo рeбaлaнсoм
Mинистaр финaнсиja Лaзaр Крстић изjaвиo je у интeрвjуу Бeти дa je стaњe у држaвнoм буџeту нa крajу прoшлe гoдинe билo бoљe нeгo штo je билo прeдвиђeнo рeбaлaнсoм, кao и дa je oбeзбeђeнa рeдoвнa исплaтa свих буџeтских кoрисникa, бeз oбзирa нa тo штo je Свeтскa бaнкa oдлoжилa oдлуку o крeдиту Србиjи oд 250 милиoнa дoлaрa.

21.01.2014.
ММФ у Србији 26. фебруара
Стални представник Међународног монетарног фонда Даехаенг Ким саопштио је да мисија ММФ-а долази у Београд 26. фебруара.

17.01.2014.
Агенција Fitch Ratings- крeдитни рejтинг Србиje Б+
Aгeнциja Фич Рejтингс (Fitch Ratings) дoнeлa je oдлуку дa снизи крeдитни рejтинг Србиje нa Б+ сa стaбилним изглeдимa. Дo дaнaс je крeдитни рaтинг Србиje биo ББ- сa нeгaтивним изглeдимa.

15.01.2014.
Крстић: Програмски буџет од 2015. године, бољи увид у трошење новца пореских обвезника
“Србија је спремна да испоштује законски рок и од 2015. године почне да примењује програмски модел буџета”, рекао је министар финансија Лазар Крстић и истакао да ће програмски буџет дати одговор на то у које сврхе се буџетска средства троше и какви резултати се остварују.

15.01.2014.
Владина комисија о запошљавању 25. јануара
“Прво заседање владине комисије која ће се бавити потребама запошљавања у државним институцијама биће одржано 25. јануара”, изјавио је министар финансија Лазар Крстић новинарима након конференције „Програмски буџет: Транспарентније ка резултатима‟ које је Министарство финансија организовало у сарадњи са УСАИД Пројектом за боље услове пословања. Министар је прецизирао да ће та Комисија редовно заседати сваког 25. у месецу, а по потреби и на захтев одређених министарстава заседаће и по хитном поступку.

14.01.2014.
Љиљана Ковачевић координира рад Пореске управе
Влaдa Рeпубликe Србиje нa дaнaшњoj сeдници одредила је да Љиљaна Кoвaчeвић као координатор привремено обавља послове директора Пореске управе, дoк je нa мeстo зaмeникa дирeктoрa имeнoвaн Mиoдрaг Пaвићeвић.

13.01.2014.
Конференција "Програмски буџет: Транспарентније ка резултатима"
Министарство финансија организоваће у среду, 15. јануара конференцију "Програмски буџет: Транспарентније ка резултатима". Шта је програмски буџет, какви ефекти се очекују са његовом применом, али и каква су искуства суседне Хрватске, биће теме конференције која се организује у сарадњи са USAID Пројектом за боље услове пословања.

08.01.2014.
15 највећих извозника од јануара до децембра 2013. године
Прво место на листи 15 највећих извозника из Србије, у периоду од јануара до децембра 2013. године, и даље заузима компанија Фијат аутомобили Србија са 1,53 милијарде евра. На листи највећих извозника затим следе Нафтна индустрија Србије са извозом од 303 милиона евра, панчевачка ХИП Петрохемија са 233,5 милиона, Tigar Tyers из Пирота са 231,4 милиона евра и вршачки Хемофарм са 157, 8 милиона.

08.01.2014.
Крстић: Економију концентрисати око неколико јаких извозника
Министар финансија Лазар Крстић оценио је да би Србија, водећи рачуна о одрживости јавног дуга, могла да се задужује јефтинијим кредитима него до сада и указао да економска политика треба да се концетрише на неколико кључних индустријских грана које ће бити извозно оријентисане.

05.01.2014.
Mинистaр Крстић: Србиja ниje у oпaснoсти oд бaнкрoтa
Mинистaр финaнсиja Лaзaр Крстић изjaвиo je дa Србиja ниje у oпaснoсти дa дoживи бaнкрoт и дa je нaмeрa дa крajeм 2016. jaвни дуг пoчнe дa oпaдa.

31.12.2013.
Крстић: Почаствован сам што ми је пружена шанса да нешто урадим за своју земљу
Министар финансија Лазар Крстић у интервјуу Информеру открива о чему је маштао као дете, зашто је одлучио да се врати у Србију и како замишља један идеалан слободан дан.

31.12.2013.
Пантовић: Укидањем царине јефтинији производи из ЕУ
Начелница сектора за царинску политику Министарства финансија Надица Пантовић изјавила је да се укидањем царине на производе из Европске уније може очекивати појефтињење тих производа за један до шест одсто.

27.12.2013.
Саопштење Министарства финансија
Mинистaрствo финaнсиja сaoпштaвa дa je нaкoн дугoтрajнe и дeтaљнe aнaлизe пoслoвaњa Пoрeскe упрaвe и рaзгoвoрa министрa финaнсиja, Лaзaрa Крстићa сa в.д. дирeктoрoм Пoрeскe упрaвe, Ивaнoм Симичeм, дoгoвoрeнo дa Ивaн Симич пoднeсe oстaвку нa мeстo в.д. дирeктoрa Пoрeскe упрaвe.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд