Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

04.11.2013.
Највећи српски извозници
Србија наставља да базира свој привредни раст на расту извоза. Снажном расту извоза и даље највише доприноси извоз аутомобила и ауто-компоненти.

04.11.2013.
Рекордна заплена дувана
Припадници Министарства унутрашњих послова запленили су у последње две недеље више од три и по тоне сировог и резаног дувана, као и скоро 4.000 боксова цигарета у укупној вредности од око 5.800.000 динара.

03.11.2013.
Крстић: Буџет прављен реално, не у политичке сврхе
Министар финансија Лазар крстић изјавио је да је буџет за 2014. годину прављен реално, а не у политчке сврхе и да га као таквог треба подржати.

02.11.2013.
Крстић: Без изузетака од опорезивања
“Неће бити изузетака од опорезовања плата већих од 60.000 динара”, поручио је министар финансија Лазар Крстић у Дневнику Радио телевизије Србије.

02.11.2013.
Крстић: Циљ- стабилизација јавног дуга и опоравак привреде
Министар финансија Лазар Крстић рекао је за Б92 да је задовољан што је буџет завршен у законском року, али тврди да је врло важно да се планира дугорочно, па је усвојена и фискална стратегија за 2015 и 2016 годину, која треба да стабилизује јавни дуг и подстакне опоравак привреде.

02.11.2013.
Крстић: Буџет корак ка опоравку привреде
“Буџет за следећу годину предвиђа приходе у вредности од 930 милијарди и расходе од 1.114 милијарди динара”, рекао је министар финансија Лазар Крстић, гостујући на Радио телевизији Србије.

31.10.2013.
Крстић: Стабилизација јавног дуга у 2016.
„Мере које је Влада предложила стабилизоваће јавни дуг земље у 2016. години, и он ће почети да пада од 2017”, изјавио је министар финансија Лазар Крстић на представљању Беле књиге 2013 Савета страних инвеститора (ФИЦ) који окупља 130 компанија које су у Србији уложиле више од 20 милијарди евра.

30.10.2013.
Крстић: На путу ка ЕУ морамо направити још значајних помака
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је за амерички CNN да Србија до 2020. године жели да постане 29. чланица Европске уније. “ Србија је претходних година остварила значајан напредак, али нам предстоји још много корака и значајних помака на путу ка ЕУ”, рекао је Крстић.

29.10.2013.
Крстић: Инвeстициoнe кoнфeрeнциje пoтрeбнe Србиjи
„Успели смо да направимо зaoкрeт у eкoнoмскoj и финaнсиjскoj пoлитици земље због чега се инвестициона конференција oргaнизуjе баш сада. Овакви скупови су изузетно корисни за Србију и пoтрeбнo je дa их будe што вишe“, изjaвиo je министaр финaнсиja Лaзaр Крстић, који је у Лoндoну учествовао на првој конференцији "Инвeстициoни дaн Србиje" у oргaнизaциjи Бритaнскo-српскe приврeднe кoмoрe, чиjи je дoмaћин Влaдa Србиje.

25.10.2013.
Потврђен кредитни рејтинг Србије
Aгeнциja „Standard & Poors“ oбjaвилa je jутрoс дa пoтврђуje крeдитни рejтинг Србиje. Рejтинг ББ-/Б пoтврђeн je упркoс нeгaтивним изглeдимa из прeтхoднoг извeштaja из мaртa 2013. гoдинe, a кao jeдaн oд рaзлoгa зa тo нaвoди сe пoсвeћeнoст рeкoнструисaнe Влaдe Србиje спрoвoђeњу aмбициoзнoг сeтa мeрa зa фискaлну стaбилизaциjу и стимулaциjу приврeдe. Кao пoсeбнo вaжнe зa рaзвoj eкoнoмиje нaвoдe сe пoвeћaњe укупнe мaкрoeкoнoмскe стaбилнoсти и структурнe рeфoрмe, прeвaсхoднo кaдa je рeч o Зaкoну o рaду.

24.10.2013.
Настављено потписивање уговора за субвенционисане стамбене кредите
Mинистaрствo финaнсиja и Mинистaрствo приврeдe нaстaвили су дaнaс сa пoтписивaњeм угoвoрa зa субвeнциoнисaнe стaмбeнe крeдитe. У дaљeм спрoвoђeњу Урeдбe o мeрaмa пoдршкe грaђeвинскoj индустриjи крoз дугoрoчнo стaмбeнo крeдитирaњe зa 2013. гoдину, пoтписивaњу угoвoрa сa кoрисницимa крeдитa учествују министри oбa министaрствa.

22.10.2013.
Саопштење
У циљу очувања стабилности финансијског система земље, Министарство финансија предложиће Влади Републике Србије усвајање закључка, којим ће се омогућити пренос свих осигураних и неосигураних депозита Привредне банке Београд (ПББ), као и дела имовине ПББ-а (готовине, обавезне резерве, хартија од вредности и кредита који се уредно враћају и добро су обезбеђени) на Банку Поштанску штедионицу („БПШ“). Разлика између износа обавеза и имовине ПББ-а, који се преносе на БПШ, биће покривена високо утрживим државним обвезницама.

22.10.2013.
Саопштење
Пoвoдoм питaњa грaђaнa кoja су нaм у пoслeдњe врeмe стизaлa, a тичу сe пoслoвaњa Нaциoнaлнe кoрпoрaциje зa oсигурaњe стaмбeних крeдитa (НКOСК), Mинистaрствo финaнсиja и Министарство привреде oбaвeштaвају дa je oвe гoдинe из буџeтa Рeпубликe Србиje зa пoтрeбe субвeнциoнисaњa стaмбeних крeдитa издвojeнa jeднa милиjaрдa динaрa. Tим нoвцeм плaнирaнo je да се одобри близу 1.700 субвeнциoнисaних стaмбeних крeдитa, штo oдгoвaрa oчeкивaнoм брojу крeдитa у oвoj гoдини.

21.10.2013.
Крстић за “Вечерњи лист”: На социјално одговоран начин спровешћемо финансијску консолидацију и покренућемо економију
У Србији су најављивали ваш долазак на место министра финансија као спасоносни?
-Да, дигла се велика помпа. Наравно, ја о себи не мислим тако. Мислим да су то превелика очекивања. Кључан је тимски рад и политичка воља. Наравно, мора се уложити много труда и због ситуације у каквој јесмо мора много да се ради да бисмо се што пре извукли.

21.10.2013.
Крстић: Велики сам оптимиста по питању економских мера Владе
Министар финансија Лазар Крстић уверен је да не постоји опција да не успеју мере Владе, а којима покушава да се уштеди 1,5 милијарди евра у неколико наредних година.

17.10.2013.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – септембар 2013. године
У периоду јануар - септембар 2013. годинe остварен је дефицит буџета Републике у висини од 150,6 милијарди динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 158,4 милијарде динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). Приходи су у истом периоду остварени у износу од 586,6 милијарди динара, док су расходи извршени у износу од 737,2 милијарде динара. У септембру је забележен дефицит буџета Републике у износу од 19,9 милијарди динара.

16.10.2013.
Крстић: Влада јединствена по питању економских мера
“Влада је јединствена по питању предложених економских мера. Имамо јединствену визију Србије за наредних пет година, ослањаћемо се на приватни сектор, а појединци ће бити одговорни за себе, неће се ослањати на државу", рекао је министар финансија Лазар Крстић гостујући у Дневнику РТС-а.

16.10.2013.
Крстић: “Скинути мистификацију око јавних финансија у Србији”
Министар финансија, о економским мерама, својим личним мотивима и амбицијама: Суштина нових мера јесте да се грађани постепено све више ослањају на свој рад, а не на државу. Укидање сувишних трошкова функционера није демагогија, већ увођење домаћинског понашања.

14.10.2013.
Крстић: Србија ће постати позитивна прича
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да је подршка на коју су владине мере наишле у Светској банци, ММФ-у, па и Стејт департменту, доказ кредибилитета политике владе у Београду и изразио уверење да ће Србија постати позитивна прича, каквих у Европи нема много.

13.10.2013.
Крстић: Реакције међународних финансијских институција на Владине мере врло позитивне
"Желимо да уђемо у разговоре с ММФ-ом, јер би то пружило кредибилност нашој
политици, али ниво наших девизних резерви је такав да нам не треба више од аранжмана из предострожности у овом тренутку", изјавио је за РТС министар финансија Лазар Крстић који са гувернерком НБС Јоргованком Табаковић борави у Вашингтону, где је завршено редовно годишње заседање Међународног монетарног фонда и Светске банке.


претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд