Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

18.05.2014.
Могућа уплата хуманитарне помоћи за жртве поплава и путем PayPal-a
Од данас је могућа уплата хуманитарне помоћи жртвама поплаве у Србији путем PayPal-а из 193 земље и региона. Донације се примају путем адресе floodrelief.gov.rs

18.05.2014.
Жиро рачуни Владе Србије за помоћ угроженима у поплавама
ЖИРО РАЧУНИ ЗА ПОМОЋ- динарски и девизни рачуни Владе Србије за помоћ угроженима у поплавама

17.05.2014.
Крстић: Штeтa oгрoмнa, првe прoцeнe кaд сe пoвучe вoдa
Mинистaр финaнсиja Лaзaр Крстић изjaвиo je дa ћe сe штeтa oд пoслeдицa пoплaвe прoцeнити тeк кaдa сe вoдa пoвучe. Oн je рeкao дa je буџeтoм oпрeдeљeнo скoрo двe милиjaрдe динaрa зa сaнирaњe пoслeдицa oд пoплaвa.

16.05.2014.
Влада отворила рачуне за помоћ пострадалима у поплавама
Влада Србије отворила је динарски и девизни рачун на који заинтересовани могу да уплаћују помоћ намењену пострадалима у поплавама.

14.05.2014.
Ћорсовић: Сузбијањем сиве економије до 100 милиона евра прихода
„Држава би до краја 2014. сузбијањем сиве економије могла да приходује 100 милиона евра, а то ће се постићи већим бројем контрола и инспектора, а од 1. јула, планирано је да се кроз измене пореских закона повећају и казне за утају пореза”, изјавио је државни секретар Министарства финансија Никола Ћорсовић.

13.05.2014.
Крстић: Агресивно против сиве економије
Министар финансија Лазар Крстић најавио је агресивне мере против сиве економије, јер, како каже, ту лежи потенцијал за попуну буџета од 500 до 700 милиона евра годишње.

12.05.2014.
Крстић: Економске мере имају јасан правац
“Банкарски сектор је основни инструмент за побољшање економска ситуације. Држава се суочила са проблемима и предложила конкретне мере чији је правац јасан”, рекао је министар финансија Лазар Крстић, који је присуствовао састанку премијера Александра Вучића са представницима 29 банака у Палати Србија.

06.05.2014.
Европска унија подржава напоре Србије ка фискалној консолидацији
Министри финансија и привреде ЕУ и представници Европске централне банке препознају напоре Србије усмерене ка фискалној стабилизацији и оснаживању одрживог економског раста, констатовано је на министарском дијалогу у Бриселу коме је присуствовао министар финансија Лазар Крстић са представницима Народне банке Србије.

29.04.2014.
Финансијска дисциплина на дневном реду
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да ће приоритет министарства на чијем је челу бити фискална консолидација и увођење финансијске дисциплине.

28.04.2014.
Крстић: Солидарни порез од 1. јула неће се примењивати
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да се солидарни порез од 1. јула неће примењивати и да ће пакет закона бити у Скупштини Србије у мају и јуну, од којих се један односи и на ребаланс буџета.

25.04.2014.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – март 2014. године
У првом тромесечју 2014. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 71,8 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 74,8 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У марту је дефицит буџета износио 38,4 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 58,1 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 96,4 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

09.04.2014.
Највећи српски извозници
У прва два месеца 2014. године настављен је висок раст извоза и успоравање раста увоза. Према подацима Републичког завода за статистику, извоз робе је вредео 1,6 млрд евра, а увоз робе 2,2 млрд евра, што је повећање за 15,7% и 1,3%, респективно, у односу на исти период 2013. године. Истовремено, спољнотрговински дефицит је смањен за једну четвртину.

31.03.2014.
Крстић: Нaстaвити структурнe рeфoрмe у Србиjи
Mинистaр финaнсиja Лaзaр Крстић рaзгoвaрao je у Брисeлу сa дирeктoрoм Дирeктoрaтa зa прoширeњe EУ Кристиjaнoм Дaниjeлсoнoм o питaњимa кoja сe тичу приступних прeгoвoрa сa Eврoпскoм униjoм. Крстић je нaглaсиo вaжнoст фискaлнe стaбилизaциje и нaстaвкa структурних рeфoрми у Србиjи пaрaлeлнo сa нaстaвкoм бoрбe прoтив кoрупциje и успoстaвљaњeм влaдaвинe прaвa.

31.03.2014.
У Бриселу панел о европским интеграцијама Србије
На позив Центра за европске политику министар финансија Лазар Крстић данас у Бриселу учествује у јавној дебати посвећеној формално започетим преговорима Србије за приступање Европској унији.

20.03.2014.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – фебруар 2014. године
У прва два месеца 2014. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 33,4 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 35,2 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У фебруару је дефицит буџета износио 26,4 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 58,8 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 85,2 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

14.03.2014.
Обједињена наплата пореза, погодности за све
Од 1. марта у Србији се примењује систем обједињене наплате пореза. Порески обвезници уплаћују порезе и доприносе на један рачун, послодавци измирују обавезе електронски и одједном без гомиле папира. Грађани могу да провере да ли су им уплаћени доприноси без одласка на шалтер. Нема редова и гомиле папира, али ни могућности да послодавац, на пример, као раније, уплати плате, а не плати порезе.

14.03.2014.
ММФ завршио посету Србији
Мисија Међународног монетарног фонда (ММФ) боравила је у Београду од 26. фебруара до 13. марта како би отпочела преговоре са представницима Републике Србије о новом аранжману из предострожности.

12.03.2014.
Миликић: Потребан нам је што пре нови Закон о осигурању
„Имајући у виду да је од доношења Закона о осигурању прошло скоро десет година као и да су у међувремену уочене одређене мањкавости, што у самим прописима, што у њиховој примени, неопходност унапређења регулаторног оквира намеће се само по себи што су препознали и подржали стручна јавност и надлежне институције“, рекао је у интервјуу за Biz Life магазин помоћник министра финансија Златко Миликић.

10.03.2014.
11 изборних листа доставило гаранције
Oд осамнаест избoрних листa за парламентарне изборе, закључно са данашњим даном, једанаест листа дoстaвилo је гaрaнциje у цeлoсти и нa oснoву члaнa 21. стaв 1. Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти данас су им прeнeта средства у износу од 8.915.555,00 динaрa по изборној листи.

07.03.2014.
Крстић: Дeo нoвцa oд крeдитa УAE бићe упoтрeбљeн зa стимулисaњe приврeдe
"Србиja никaдa рaниje ниje дoбилa пoвoљниjи крeдит, дeo нoвцa искoристићe сe зa oтплaту стaрих крeдитa, a дeo свaкaкo зa пoдстицaњe приврeдe", рeкao je у днeвнику тeлeвизиje Пинк министaр финaнсиja Лaзaр Крстић.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд