Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

22.01.2016.
Програм економских реформи представљен Националном конвенту о Европској унији
Министар финансија Душан Вујовић представио је данас у Скупштини Србије Програм економских реформи ЕРП 2016- 2018 Националном конвенту о Европској унији (НКЕУ), након чега се развила конструктивна панел дискусија о унапређењу тог програма.

22.01.2016.
Дрчелић: Трошкови задуживања на историјском минимуму
„Трошкови задуживања путем емитовања нових дужничких хартија од вредности Републике Србије су на историјском минимуму и веома смо задовољни тражњом за домаћим обвезницама и записима, која је добра упркос нестабилностима на глобалном финансијском тржиштиму“, изјавио је за Радио Београд 1 в. д. директора Управе за јавни дуг Бранко Дрчелић.

21.01.2016.
Вујовић: Србија може и уме да привуче инвеститоре
“Србија ће, уз правилно радно окружење и добру оријентацију економске политике, показати да може да привуче и погодује унапређењу инвестиција”, рекао је министар финансија Душан Вујовић на скупу "Подстицање инвестиција у Србији - предуслови и законски оквир" у Скупштини Србије, који је парламент организовао са Нордијском пословном алијансом.

20.01.2016.
Све више електронских пријава пореза
Посредством електронских сервиса Пореске управе поднето је рекордних 56.000 ПДВ пријава у једном дану.

19.01.2016.
Дрчелић: Развијаћемо локално тржиште државних ХОВ
Вршилац дужности директора Управе за јавни дуг Бранко Дрчелић изјавио је у Бечу да је суштина стратегије државе Србије да настави да развија локално тржиште државних хартија од вредности и нагласио да је Влада успешном применом мера фискалне консолидације смањила фискални дефицит.

15.01.2016.
Standard and Poor’s: стабилни изгледи за Србију
Агенција за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor’s променила је кредитни изглед Републике Србије са негативног на стабилни, док је кредитни рејтинг задржан на нивоу BВ-. Изгледи Републике Србије побољшани су захваљујући успешно спроведеним мерама фискалне консолидације током 2015. године.

11.01.2016.
Од нове године на снагу ступио сет финансијских и пореских закона
Од 1. јануара на снагу је ступио сет финансијских закона чији је циљ јачање ефикасности спровођења фискалне консолидације, борба против сиве економије, наставак финансијске дисциплине и економски оправак земље.

19.12.2015.
Фискални савет подржава реформе које доноси Нацрт закона о финансирању локалне самоуправе
„Фискални савет у потпуности подржава реформски правац у Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе, које је припремило Министарство финансија, јер отклања системске недостатке“, навео је Фискални савет у оцени Нацрта закона о финансирању локалне самоуправе.

18.12.2015.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – новембар 2015. године
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

18.12.2015.
Обавештење о подношењу захтева за повраћај новца породиљама
Обавештавамо да је Влада Србије донела закључак од 16.12.2015. године, у вези физичких лица којима је вршено умањење нето прихода сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 108/13) по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода, да могу поднети захтев надлежној организационој јединици Пореске управе у циљу вршења повраћаја плаћене разлике за уплату нето прихода.

17.12.2015.
Србија није пропустила шансу да се задужи јефтиније
Република Србија није пропустила шансу да се задужи јефтиније (како су данас пренели поједини медији) из два разлога - Европска централна банка за разлику од Федералних резерви САД неће подизати своју референтну каматну стопу и Влада Републике Србије наставиће са успешном реализацијом програма фискалне консолидације.

16.12.2015.
Финансирање локалних самоуправа биће праведније
Решења предвиђена Нацртом закона о финансирању локалне самоуправе праведнија су од постојећих и за локалну самоуправу, али и за привреду, оцењују у Министарству финансија.

12.12.2015.
Вуjoвић: Буџeт зa 2016. je дoбaр зa излaзaк нa пут рaстa и бoљиткa
“Буџeт зa 2016. гoдину je дoбaр нaчин дa изaђeмo из 20 гoдинa дугe трaнзициje”, кaжe зa РTС министaр финaнсиja Душaн Вуjoвић. Гoстуjући у Днeвнику РTС-a, Вуjoвић je рeкao дa je дaнaс усвojeни буџeт зa 2016. гoдину зaснoвaн нa рeaлним прojeкциjaмa, гдe ћe друштвeни прoизвoд у нaрeднoj гoдини пoрaсти зa 1,75 oдстo.


12.12.2015.
Усвојен буџет за 2016.годину
Посланици Скупштине Србије усвојили су у целини буџет за наредну годину. Буџет предвиђа приходе од 997,4 милијарде динара, а расходе од 1.119 милијарди.

09.12.2015.
Вујовић: Србију очекује убрзани опоравак
“Србију очекује убрзани опоравак, уз снажан заокрет у фискалном простору са резултатима бољим од очекиваних”, изјавио је министар финансија Душан Вујовић током образлагања Предлога закона о буџету за 2016. годину.

02.12.2015.
Фискална стратегија за 2016.
Влада Србије усвојила је Фискалну стратегију за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

02.12.2015.
Влада усвојила Предлог закона о буџету за 2016.
Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о буџету за 2016. годину којим су планирани приходи у износу од 997,4 милијарде динара, а расходи 1.119 милијарди заокружено. Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину је 121,8 милијарди динара.

27.11.2015.
На време прибавити квалификовани електронски потпис
Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" број 62/13) чија је примена у надлежности Министарства финансија предвидео је обавезу да предузећа у Србији финансијске извештаје за 2015. годину, укључујући и извештаје за статистичке и друге потребе, од 1. јануара 2016. године, предају Агенцији за привредне регистре искључиво у електронској форми.

23.11.2015.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – октобар 2015. године
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

19.11.2015.
Вујовић: Влада чини све да помогне задуженима у швајцарским францима
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да ће влада све учинити да помогне задуженима у швајцарским францима, али да ће помоћ бити циљана на оне који су у тешкој ситуацији, као и да би након репрограма њихове рате могле бити и за трећину ниже.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд