Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Претрага go

22.02.2016.
Vujović: Investitori dođite, čekamo vas spremni
Ministar finansija Dušan Vujović poručio je u Londonu da je Srbija spremna za investitore. „Srbija ima potencijal da povede čitav zapadni Balkan u nastavak reformi i kao pouzdan investicioni partner skrene pažnju na region“, rekao je Vujović na panelu o privatizaciji kojim je predsedavao Holger Muent, direktor EBRD za Zapadni Balkan u okviru Investicionog samita zapadnog Balkana kojem je ta banka domaćin.

22.02.2016.
Vujović: Napravili smo krupne korake i odaju nam priznanje
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da je Srbija u proteklih 18 meseci napravila značajne korake zbog kojih joj mnogi odaju priznanje, te da smo sada spremni da se posvetimo preostalim strukturnim problemima.

19.02.2016.
Plenarni sastanak Misije MMF s delegacijom Srbije
U Narodnoj banci Srbije danas je održan plenarni sastanak predstavnika Republike Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda, na kojem je, uz guvernera NBS Jorgovanku Tabaković, učestvovao i ministar finansija Dušan Vujović sa saradnicima.

06.02.2016.
Vujović: Novi sistem jasan i transparentan
Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da je proces dijaloga o Nacrtu zakona o platama u javnom sektoru pokazao veliki napredak. Naveo je da su sve strane iskazale želje i nadanja i da je nađeno rešenje.


01.02.2016.
Izvršenje budžeta Republike – januar 2016. godine
U januaru 2016. godine ostvaren je suficit budžeta Republike u visini od 33,0 mlrd dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 93,7 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 60,7 mlrd dinara. Treba napomenuti da ovaj izveštaj ne uključuje prihode i rashode indirektnih korisnika budžeta.

30.01.2016.
Saopštenje uz makroekonomske i fiskalne podatke – decembar 2015. godine
Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu i Zakon o budžetu za 2015. godinu usvojeni su sa izmenjenom metodologijom planiranja i izveštavanja o kretanjima u javnim finansijama, radi preciznog i transparentnog praćenja prihoda, rashoda i rezultata republičkog budžeta i budžeta opšte države. Glavna promena odnosi se na uključivanje tzv. rashoda ''ispod crte'' u obračun deficita. Ovi rashodi odnose se na finansijske transakcije kao što su plaćanje aktiviranih garancija, dokapitalizacije banaka i drugih finansijskih institucija, preuzimanje dugova javnih preduzeća i drugi oblici budžetskog finansiranja vanbudžetskih organizacija. Ministarstvo finansija je, počevši od januara 2015. godine sa podacima o makroekonomskim i fiskalnim kretanjima, objavilo i revidirane podatke usklađene sa novom metodologijom, za period od 2005. do 2014. godine.

26.01.2016.
Reforme koje sprovodi Ministarstvo finansija doprinele padu administrativnih troškova
Reforme koje sprovodi Ministarstvo finansija u koje spadaju elektronsko podnošenje poreskih prijava i smanjenje obima administrativnih obaveza u oblasti računovodstva i revizije, uticale su na smanjenje ukupnih administrativnih troškova, a samim tim i ukupnog administrativnog opterećenja u 2014. godini.

25.01.2016.
Vujović: Tražimo najbolje rešenje za zaposlene u javnom sektoru
BEOGRAD - Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da i u aktuelnom nacrtu zakona o platama ostaje odredba prema kojoj zaposleni za vreme odsustva s posla ima pravo na 65 odsto zarade, a kako je naveo nije sporno ni da minuli rad ostane 0,4 odsto za sve.

22.01.2016.
Potpisan ugovor između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak
Ministar finansija Dušan Vujović i ambasador Republike Koreje u Republici Srbiji Li Do-Hun potpisali su danas Ugovor između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.

22.01.2016.
Program ekonomskih reformi predstavljen Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji
Ministar finansija Dušan Vujović predstavio je danas u Skupštini Srbije Program ekonomskih reformi ERP 2016- 2018 Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji (NKEU), nakon čega se razvila konstruktivna panel diskusija o unapređenju tog programa.

22.01.2016.
Drčelić: Troškovi zaduživanja na istorijskom minimumu
„Troškovi zaduživanja putem emitovanja novih dužničkih hartija od vrednosti Republike Srbije su na istorijskom minimumu i veoma smo zadovoljni tražnjom za domaćim obveznicama i zapisima, koja je dobra uprkos nestabilnostima na globalnom finansijskom tržištimu“, izjavio je za Radio Beograd 1 v. d. direktora Uprave za javni dug Branko Drčelić.

21.01.2016.
Vujović: Srbija može i ume da privuče investitore
“Srbija će, uz pravilno radno okruženje i dobru orijentaciju ekonomske politike, pokazati da može da privuče i pogoduje unapređenju investicija”, rekao je ministar finansija Dušan Vujović na skupu "Podsticanje investicija u Srbiji - preduslovi i zakonski okvir" u Skupštini Srbije, koji je parlament organizovao sa Nordijskom poslovnom alijansom.

20.01.2016.
Sve više elektronskih prijava poreza
Posredstvom elektronskih servisa Poreske uprave podneto je rekordnih 56.000 PDV prijava u jednom danu.

19.01.2016.
Drčelić: Razvijaćemo lokalno tržište državnih HOV
Vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug Branko Drčelić izjavio je u Beču da je suština strategije države Srbije da nastavi da razvija lokalno tržište državnih hartija od vrednosti i naglasio da je Vlada uspešnom primenom mera fiskalne konsolidacije smanjila fiskalni deficit.

15.01.2016.
Standard and Poor’s: stabilni izgledi za Srbiju
Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Standard and Poor’s promenila je kreditni izgled Republike Srbije sa negativnog na stabilni, dok je kreditni rejting zadržan na nivou BV-. Izgledi Republike Srbije poboljšani su zahvaljujući uspešno sprovedenim merama fiskalne konsolidacije tokom 2015. godine.

11.01.2016.
Od nove godine na snagu stupio set finansijskih i poreskih zakona
Od 1. januara na snagu je stupio set finansijskih zakona čiji je cilj jačanje efikasnosti sprovođenja fiskalne konsolidacije, borba protiv sive ekonomije, nastavak finansijske discipline i ekonomski opravak zemlje.

19.12.2015.
Fiskalni savet podržava reforme koje donosi Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave
„Fiskalni savet u potpunosti podržava reformski pravac u Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave, koje je pripremilo Ministarstvo finansija, jer otklanja sistemske nedostatke“, naveo je Fiskalni savet u oceni Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave.

18.12.2015.
Saopštenje uz makroekonomske i fiskalne podatke – novembar 2015. godine
Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu i Zakon o budžetu za 2015. godinu usvojeni su sa izmenjenom metodologijom planiranja i izveštavanja o kretanjima u javnim finansijama, radi preciznog i transparentnog praćenja prihoda, rashoda i rezultata republičkog budžeta i budžeta opšte države. Glavna promena odnosi se na uključivanje tzv. rashoda ''ispod crte'' u obračun deficita. Ovi rashodi odnose se na finansijske transakcije kao što su plaćanje aktiviranih garancija, dokapitalizacije banaka i drugih finansijskih institucija, preuzimanje dugova javnih preduzeća i drugi oblici budžetskog finansiranja vanbudžetskih organizacija. Ministarstvo finansija je, zajedno sa januarskim podacima o makroekonomskim i fiskalnim kretanjima, objavilo i revidirane podatke usklađene sa novom metodologijom, za period od 2005. do 2014. godine.

18.12.2015.
Obaveštenje o podnošenju zahteva za povraćaj novca porodiljama
Obaveštavamo da je Vlada Srbije donela zaključak od 16.12.2015. godine, u vezi fizičkih lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda shodno odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 108/13) po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračunskih perioda, da mogu podneti zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u cilju vršenja povraćaja plaćene razlike za uplatu neto prihoda.

17.12.2015.
Srbija nije propustila šansu da se zaduži jeftinije
Republika Srbija nije propustila šansu da se zaduži jeftinije (kako su danas preneli pojedini mediji) iz dva razloga - Evropska centralna banka za razliku od Federalnih rezervi SAD neće podizati svoju referentnu kamatnu stopu i Vlada Republike Srbije nastaviće sa uspešnom realizacijom programa fiskalne konsolidacije.

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd