Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

18.12.2015.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – новембар 2015. године
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

18.12.2015.
Обавештење о подношењу захтева за повраћај новца породиљама
Обавештавамо да је Влада Србије донела закључак од 16.12.2015. године, у вези физичких лица којима је вршено умањење нето прихода сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 108/13) по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода, да могу поднети захтев надлежној организационој јединици Пореске управе у циљу вршења повраћаја плаћене разлике за уплату нето прихода.

17.12.2015.
Србија није пропустила шансу да се задужи јефтиније
Република Србија није пропустила шансу да се задужи јефтиније (како су данас пренели поједини медији) из два разлога - Европска централна банка за разлику од Федералних резерви САД неће подизати своју референтну каматну стопу и Влада Републике Србије наставиће са успешном реализацијом програма фискалне консолидације.

16.12.2015.
Финансирање локалних самоуправа биће праведније
Решења предвиђена Нацртом закона о финансирању локалне самоуправе праведнија су од постојећих и за локалну самоуправу, али и за привреду, оцењују у Министарству финансија.

12.12.2015.
Вуjoвић: Буџeт зa 2016. je дoбaр зa излaзaк нa пут рaстa и бoљиткa
“Буџeт зa 2016. гoдину je дoбaр нaчин дa изaђeмo из 20 гoдинa дугe трaнзициje”, кaжe зa РTС министaр финaнсиja Душaн Вуjoвић. Гoстуjући у Днeвнику РTС-a, Вуjoвић je рeкao дa je дaнaс усвojeни буџeт зa 2016. гoдину зaснoвaн нa рeaлним прojeкциjaмa, гдe ћe друштвeни прoизвoд у нaрeднoj гoдини пoрaсти зa 1,75 oдстo.


12.12.2015.
Усвојен буџет за 2016.годину
Посланици Скупштине Србије усвојили су у целини буџет за наредну годину. Буџет предвиђа приходе од 997,4 милијарде динара, а расходе од 1.119 милијарди.

09.12.2015.
Вујовић: Србију очекује убрзани опоравак
“Србију очекује убрзани опоравак, уз снажан заокрет у фискалном простору са резултатима бољим од очекиваних”, изјавио је министар финансија Душан Вујовић током образлагања Предлога закона о буџету за 2016. годину.

02.12.2015.
Фискална стратегија за 2016.
Влада Србије усвојила је Фискалну стратегију за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

02.12.2015.
Влада усвојила Предлог закона о буџету за 2016.
Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о буџету за 2016. годину којим су планирани приходи у износу од 997,4 милијарде динара, а расходи 1.119 милијарди заокружено. Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину је 121,8 милијарди динара.

27.11.2015.
На време прибавити квалификовани електронски потпис
Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" број 62/13) чија је примена у надлежности Министарства финансија предвидео је обавезу да предузећа у Србији финансијске извештаје за 2015. годину, укључујући и извештаје за статистичке и друге потребе, од 1. јануара 2016. године, предају Агенцији за привредне регистре искључиво у електронској форми.

23.11.2015.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – октобар 2015. године
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

19.11.2015.
Вујовић: Влада чини све да помогне задуженима у швајцарским францима
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да ће влада све учинити да помогне задуженима у швајцарским францима, али да ће помоћ бити циљана на оне који су у тешкој ситуацији, као и да би након репрограма њихове рате могле бити и за трећину ниже.

16.11.2015.
Једнократна помоћ и запосленима у предшколским установама
Скупштински Одбор за финансије усвојио је амандман који се обезбеђује да ту помоћ добије "широко дефинисан сектор образовања", односно и запослени у предшколским установама. Прихваћен је предлог скупштинског Одбора да помоћ добију запослени у предшколским установама, али не и сектор здравства и културе.Одбор је претходно усвојио предлог допуна Закона о буџету за ову годину, којим је предвиђена исплата једнократне помоћи запосленима у просвети.

12.11.2015.
Вујовић: У Србији је јако важно да људи поверују у успех
Интервју министра финансија Душана Вујовића за Нови Магазин

Какви су ваши утисци после треће ревизије, односно пре свега, какво је мишљење Фонда?
Морам да кажем да је ММФ задовољан јер смо на свим пољима остварили, а на највећем броју и премашили оно што смо планирали: и у дефициту централне државе и у дефициту опште државе и у спољнотрговинској размени, односно текућем билансу и инфлацији која је износила свега 1,4 одсто и економском расту који се пројектује на 0,75 одсто ове и 1,75 одсто наредне године...

11.11.2015.
Просвети 4 одсто, здравству 3, војсци и полицији два одсто повећање зарада
На конференцији за новинаре у Влади Србије саопштено је да ће повећање плата учитељима и наставницима у основним и средњим школама бити за четири одсто, за запослене у здравству од три одсто, а универзитетским професорима и запосленима у војсци и полицији од два одсто.

02.11.2015.
Вујовић: ММФ нам честита на резултатима и саветује да не попустимо под притисцима
Министар финансија Душан Вујовић за РТС каже да Међународни монетарни фонд честита Србији на постигнутим резултатима, уз напомену да не попусти под притисцима.

30.10.2015.
Потписан уговор о кредиту за реструктурирање и модернизацију ЕПС-а
Јавно предузеће “Електропривреда Србије” потписало је данас у Влади Србије са Европском банком за обнову и развој уговор о кредиту за финансијско реструктурирање, у износу од 200 милиона евра.


28.10.2015.
Вујовић: Задовољан сам разговорима са представницима руских власти и компанија
Министар финансија Душан Вујовић је, у разговору за РТС у Москви, рекао да је српска делегација у Москви имала свеобухватне и озбиљне разговоре са представницима руских власти и компанија, да је у различитим областима постигнут велики напредак. Он је истакао да је важно разумети стварне димензије сарадње са Руском Федерацијом и покушати да се уклоне сва ограничења. Говорећи о извозу крагујевачког "фијата" на руско тржиште, мнистар је рекао да није реч о ограниченом тржишту, већ да се то тиче и Казахстана и Белорусије.

28.10.2015.
Србија на "Doing business" листи напредовала највише у региону
Србиja сe oвe гoдинe, прeмa критeриjуму лaкoћe пoслoвaњa нa листи Свeтскe бaнкe “Doing business” нaшлa нa 59. мeсту, штo je скoк oд чaк 32 пoзициje у oднoсу нa прoшлoгoдишњу листу. Листa рaнгирa укупнo 189 зeмaљa, a у oднoсу нa зeмљe рeгиoнa Србиja je oствaрилa убeдљивo нajвeћи нaпрeдaк, дoк су двe зeмљe нaзaдoвaлe - Aлбaниja и Црнa Гoрa.


27.10.2015.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – септембар 2015. године
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд