Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Претрага go

15.03.2007.
Doneta Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju za period januar–mart
Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar–mart 2007. godine.

Uredbom nije promenjen iznos sredstava predviđenih za privremeno finansiranje, već je u okviru njega izvršena tehnička preraspodela među pojedinim stavkama, izjavio je Ministar privrede u Vladi Republike Srbije Predrag Bubalo.

06.03.2007.
Uređenjem svojinskih odnosa do efikasne ekonomije
Ministar za ekonomske odnose s inostranstvom u Vladi Republike Srbije i koordinator Ministarstva finansija Milan Parivodić naglasio je da bez jasnog uređenja svojinskih odnosa i efikasnog sprovođenja zaštite prava svojine nema efikasne ekonomije.

Parivodić je na otvaranju konferencije "Tržište nekretnina u jugoistočnoj Evropi", u organizaciji “Ekonomist medija grupe”, istakao da su to ključni elementi koji su neophodni da bi i Srbija postala jedna od ekonomski uspešnih evropskih zemalja.

28.02.2007.
Odluka o nastavku subvencionisanja stambenih kredita 1. marta
Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i koordinator Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Milan Parivodić izjavio je danas da će Vlada na redovnoj sednici 1. marta doneti odluku o nastavku subvencionisanja stambenih kredita. Parivodić je na konferenciji za novinare rekao da će na taj način biti uklonjena tehnička greška koja se javila zbog toga što Sekretarijat Ministarstva finansija i Nacionalna korporacija nisu pratili tempo, odnosno dinamiku trošenja sredstava namenjenih za subvencioniranje stambenih kredita.

22.02.2007.
Povećana sredstva za projekte iz Nacionalnog investicionog plana
Koordinator Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Milan Parivodić saopštio je da je Vlada na današnjoj sednici donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju za period januar–mart ove godine, kojom su sredstva za projekte iz Nacionalnog investicionog plana povećana sa 15,46 na 19,55 milijardi dinara.

Parivodić je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade, podsetio na to da je Uredba o privremenom finasiranju usvojena u decembru i da su u okviru nje sredstva za Nacionalni investicioni plan predviđena po konkretnim stavkama za pojedinačne projekte.

13.02.2007.
Druga redovna Skupština Komore ovlašćenih revizora
Komora ovlašćenih revizora saziva Drugu redovnu Skupštinu koja će se održati 19.02.2007. godine sa početkom u 10 časova, u JUBMES banci a.d. Beograd, Bulevar AVNOJ-a 121, u sali u prizemlju. Prijavljivanje članova Skupštine i dodela glasačkih listića vršiće se od 9,30 do 10 časova. (pogledajte )

Članovi Skupštine, preduzeća za reviziju, ovlašćeni revizori zaposleni u preduzećima za reviziju i predstavnik Ministarstva finansija, kod odlučivanja na drugoj redovnoj sednici Skupštine imaju po jedan glas. Skupština se može održati i donositi odluke ako u njenom radu učestvuje obična većina od ukupnog broja članova Skupštine ili njihovih predstavnika (kvorum za rad Skupštine). Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova

30.01.2007.
Rok za podnošenje poreskih prijava 31. januar
Rok za podnošenje poreskih prijava za isplaćene zarade i druga primanja u 2006. godini ističe sutra, podsetila je danas Poreska uprava Srbije. U saopštenju Uprave navodi se da će danas i sutra sve filijale Poreske uprave raditi u dve smene.

Za nepodnošenje poreske prijave u zakonskom roku roka propisane su novčane kazne od 100.000 do 600.000 dinara za odgovorna lica u firmama, a za preduzetnike od 50.000 do 300.000 dinara.

11.01.2007.
Javna rasprava o nacrtima opštih akata Komore ovlašćenih revizora
Savet Komore na trećoj sednici održanoj 28.12.2006. godine, utvrdio je nacrte propisa koji su rezultat rada Pripremne komisije, Saveta i Sekretarijata Komore, a njihovim isticanjem na internet stranici Komore otvara se javna rasprava u vezi sa ovim aktima.

Pozivamo članove Komore, preduzeća za reviziju i ovlašćene revizore zaposlene u preduzećima za reviziju koji su učestvovali na prvoj konstitutivnoj Sednici Skupštine, da analiziraju navedene nacrte i da daju sugestije za njihovu eventualnu izmenu i dopunu, u cilju izrade što kvalitetnijeg teksta ovih akata.

Predloge i sugestije dostaviti do 19.1.2007. godine na adresu: Komora ovlašćenih revizora, Beograd, ul. Kneza Miloša 20, ili na e-mail: (kontakt telefoni: 3618-669 i 3617-347).


03.01.2007.
U 2007. godini neće biti potrebe za povećanjem stope PDV-a
Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da u ovoj godini neće biti potrebe za povećanjem stope poreza na dodatu vrednost ukoliko Skupština Srbije usvoji zakon o budžetu, koji je Vlada već usvojila i uputila parlamentu.

28.12.2006.
Godišnja nagrada za prosvetare
Povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, Ministarstvo finansija uplatilo je danas prvi deo Božićne nagrade svim zaposlenima u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika i studenata u Srbiji, u iznosu od 2.000 dinara neto. Preostali deo novca zaposleni u prosveti će dobiti početkom januara.

23.12.2006.
Iz NIP-a izdvojena sredstva za remont pet aviona MIG-29
Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i koordinator Ministarstva finansija Milan Parivodić je povodom potpisivanja ugovora o remontu pet aviona MIG-29 istakao da je ovo prvo ulaganje u vazduhoplovstvo posle 20 godina. Parivodić je naveo da je za remont aviona MIG-29 izdvojeno između 24 i 25 miliona dolara iz Nacionalnog investicionog plana (NIP), a posle ovog posla u planu je remont osam helikoptera i jednog transportnog aviona.

21.12.2006.
Smanjen spoljni dug Srbije
Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i koordinator Ministarstva finansija Milan Parivodić je napomenuo da je reprogramirano i otpisano 60 odsto bilateralnih dugova sa zemljama članicama Pariskog kluba poverilaca, čime je bitno smanjen spoljni dug Srbije.

Povodom potpisivanja Memoranduma o izgradnji gasovoda kroz Srbiju ministar Parivodić ocenio je da je reč o grinfild investiciji od ogromnog značaja za mobilisanje privrede cele Srbije, koja nas dovodi u poziciju strateškog partnera evropskih zemalja.

19.12.2006.
Doneta Uredba o kontroli deviznog poslovanja
Vlada Republike Srbije je 14. decembra 2006. godine donela

08.12.2006.
EIB izdvojila 160 miliona evra za finansiranje železnice i zdravstva u Srbiji
Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i koordinator ministarstva finansija dr Milan Parivodić i potpredsednik Evropske investicione banke Đerlando Đenuardo potpisali su danas ugovore o finansiranju projekata obnove železnice i Kliničkog centra Srbije. Ovim ugovorima se navedenim ustanovama daje zajam od po 80 miliona evra.

04.12.2006.
Obaveza popisa imovine i obaveza i obračun amortizacije za 2006. budžetsku godinu
Obveznici koji svoje poslovne knjige vode prema Uredbi o budžetskom računovodstvu, dužni su da izvrše popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra. Obveznik popisa može predvideti, svojim internim opštim aktom i duže periode za obavljanje popisa: knjiga, filmova, fotosa, arhivske građe i dr. ali taj period ne može biti duži od pet godina.

Obračun amortizacije, za obveznike koji svoje poslovne knjige vode prema Uredbi, vrši se na isti način kako je izvršen obračun na kraju 2002, 2003. 2004. kao i 2005. godine, obzirom da nisu doneti novi propisi iz ove oblasti.

01.12.2006.
Iz "Helenik plana" Srbiji 100 miliona evra za završetak Koridora 10
Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u Vladi Republike Srbije Milan Parivodić i zamenik ministra spoljnih poslova Grčke Evripidis Stilijanidis saopštili su danas u Atini da je Srbiji odobreno dodatnih 100 miliona evra iz "Helenik plana" za završetak Koridora 10.

Parivodić i Stilijanidis objasnili su da će Srbija dobiti ova sredstva na osnovu produžetka sprovođenja "Helenik plana", koji je odobrila Grčka, a namenjena su za završetak Koridora 10 od Leskovca do granice sa Republikom Makedonijom.

30.11.2006.
Ukupna budžetska sredstva za 2007. godinu 601,3 milijarde dinara
Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u Vladi Republike Srbije i koordinator Ministarstva finansija Milan Parivodić saopštio je danas da su za 2007. godinu predviđena ukupna budžetska sredstva u iznosu od 601,3 milijarde dinara.

Parivodić je na konferenciji za novinare, održanoj posle sednice Vlade, precizirao da predviđena budžetska sredstva za narednu godinu iznose 551,6 milijardi dinara, dok je za Nacionalni investicioni plan preko toga planirano 49,7 milijardi dinara.

30.11.2006.
Vlada utvrdila Predlog zakona o budžetu za 2007. godinu
Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici i dala saglasnost na finansijske planove za 2007. godinu republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na njoj i načinu i postupku odobravanja i izdavanja, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića.

28.11.2006.
Današnja akcija MUP-a nastavak kontinuirane borbe protiv korupcije na carini
Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije za koordinaciju poreza i carine Vladimir Ilić rekao je da je pripremana nekoliko meseci i nastavak je kontinuirane borbe protiv korupcije na carini.

22.11.2006.
Finansijsko stanje u zemlji stabilno
Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i koordinator Ministarstva finansija dr Milan Parivodić izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare da je finansijsko stanje u zemlji stabilno i da će sva plaćanja fizičkim licima i državnim organima biti izvršena u skladu sa zakonom, što podrazumeva redovnu isplatu plata i penzija, kao i nesmetano funkcionisanje državne uprave. „Fiskalna disciplina i sve politike koji se tiču finansijske i makroekonomske stabilnosti ne smeju ni po koju cenu biti dovedeni u pitanje”, dodao je on najavivši nastavak saradnje sa međunarodnim fnansijskim organizacijama.

"Po Zakonu o budžetskom sistemu Vlada ima obavezu da do 1. decembra dostavi predlog Zakona o budžetu Skupštini Srbije na razmatranje”, naglasio je Parivodić dodavši da, ukoliko ovaj Zakon ne bude usvojen do 15. decembra, Vlada donosi odluku o privremenom finansiranju za period od 1. januara do 31. marta 2007. godine. Za taj period izdvajaju se sredstva u visini četvrtine sredstava budžeta za 2006. godinu. Na taj način se rešava pitanje finansijske stabilnosti u periodu do formiranja nove Vlade i usvajanja Zakona o budžetu.

17.11.2006.
U pripremi zakon o denacionalizaciji
Ministar za ekonomske odnose s inostranstvom u Vladi Republike Srbije i koordinator Ministarstva finansija Milan Parivodić najavio je danas da će najkasnije za mesec i po dana biti pripremljen zakon o denacionalizaciji, kao i zakon o decentralizaciji državne svojine.

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd