Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Претрага go

30.04.2009.
Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta za 2009. godinu
Skupština Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu kojim su predviđeni prihodi budžeta u iznosu od 649,3 milijarde dinara, rashodi u iznosu od 719,8 milijardi i deficit budžeta od 70,5 milijardi dinara.


21.04.2009.
Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu
Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 16. aprila 2009. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu. Tim predlogom predviđeni prihodi budžeta iznose 649,3 milijarde dinara, rashodi 719,8 milijardi i predviđen deficit budžeta od 70,5 milijardi dinara.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara kojim se povećava iznos poreza za motorna vozila preko 2.000 kubika, uvodi porez na upotrebu mobilnih telefona po stopi od 10 odsto na osnovicu iznosa računa, povećava porez na upotrebu plovnih objekata (čamci, brodovi i jahte dužine 15 ili više metara sa motornim pogonom, kao i ploveća postrojenja ugostiteljski objekti) i vazduhoplova i letelica na motorni pogon kada se koriste za sopstveni prevoz, odnosno za rekreativne aktivnosti.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji donosi povećanje poreske osnovice kod prihoda od autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu, povećanje osnovice kod oporezivanja prihoda od kapitala po osnovu dividendi i udela u dobiti.


30.03.2009.
Saopštenje
Ministarka finansija Vlade Republike Srbije Diana Dragutinović i šef Kancelarije Svetske u Srbiji Sajmon Grej potpisali su danas Ugovor o zajmu u iznosu od 34.9 miliona evra. Kredit će se koristiti kao podrška budžetu Republike Srbije, a cilj mu je razvoj privatnog i finansijskog sektora što treba da podstakne ekonomski razvoj u skladu sa željom za eventualno članstvo u Evropskoj uniji.

Zajam će podržati reformske napore Vlade Srbije kroz unapređenje poslovnog okruženje radi podsticanja novog preduzetništva kao i privlačenja stranih direktnih investicija. Njime će se takođe unaprediti finansijska disciplina uz pomoć jačanja budžetskih ograničenja u privredi kroz kontinuiranu reformu društvenih i restruktuiranje javnih preduzeća. Najzad, zajmom će se pomoći izgradnja efikasnijeg i stabilnijeg finansijskog sektora kroz jačanje nadzora nad bankarskim sektorom i podsticanje razvoja tržišta kapitala.

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 34.9 miliona evra prvi je u nizu od tri programska zajma za razvojnu politiku koja su namenjena podršci višegodišnjeg programa pomoći Republici Srbiji za rešavanje izazova u vezi sa institucionalnom izgradnjom i reformama kako u privatnom tako i u finansijskom sektoru.

Zajam je obezbeđen po standardnim uslovima IBRD-a, sa rokom otplate od 20 godina i počekom (grejs periodom) od 8 godina.


19.03.2009.
Saopštenje
Ministarka finansija u Vladi Republike Srbije Diana Dragutinović sastala se danas sa delegacijom Republike Grčke koju je predvodio zamenik ministra spoljnih poslova Grčke, nadležan za pitanja međunarodnih ekonomskih odnosa, Miltiadis Varviciotis.

Zamenik ministra spoljnih poslova Varviciotis istakao je da je glavni cilj posete Srbiji da uveri Vladu Srbije i njene građane da je Grčka bila i da će ostati jedan od glavnih partnera Srbiji. On je naglasio da postoje velike perspektive u finansijskom sektoru. Takođe je istakao da su grčke banke u Srbiji likvidne. Varviciotis je preneo sugestije grčkih investitora koje bi doprinele boljoj bilateralnoj saradnji u oblasti investicija.

Ministarka Dragutinović istakla je da joj je zadovoljstvo da primi delegaciju prijateljske zemlje. Ona je naglasila da Vlada Srbije računa na investicije Grčke i uverila učesnike sastanka da će Ministarsto finansija i Vlada Republike Srbije, u skladu sa sugestijama, intenzivirati aktivnosti na stvaranju uslova koje će podstaći dalje invsticije u Srbiju.


24.02.2009.
Ugovor o tehničkoj pomoći Švajcarske Agenciji za osiguranje depozita
Ministarka finansija u Vladi Republike Srbije Diana Dragutinović, ambasador Švajcarske u Srbiji Ervin Hofer i direktor Agencije za osiguranje depozita Milorad Džambić potpisali su ugovor o tehničkoj pomoći Švajcarske toj agenciji u iznosu od 2,74 miliona evra. Ugovor je potpisan između Republike Srbije, koju zastupaju Ministarstvo finansija i Agencija za osiguranje depozita, i Švajcarske Konfederacije, koju zastupa Državni sekretarijat za ekonomiju (SECO).

Ministarka Dragutinović je objasnila da je ugovor o tehničkoj pomoći usmeren na finansijski sektor u Srbiji, pre svega da se zaštiti državno učešće u devet banaka i tri osiguravajuća društva.

Prema njenim rečima, u četiri od devet banaka država Srbija ima većinsko vlasništvo, a donacija Švajcarske biće usmerena i na povećanje učešća državnog vlasništva u tim bankama i osiguravajućim društvima.

Ministarka Dragutinović najavila je mogućnost da tri ili četiri od devet pomenutih banaka budu spojene u jednu veću, i dodala da o tome tek treba da bude doneta odluka.


06.02.2009.
Potpisan Sporazum o razvojnoj saradnji Srbije i Austrije
Ministarka finansija u Vladi Republike Srbije Diana Dragutinović i generalna direktorka za austrijsku razvojnu saradnju u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Austrije Irena Frojdenšus-Rajhl potpisale su Sporazum o razvojnoj saradnji između Srbije i Austrije.

Ministarka Dragutinović istakla je da je ovaj sporazum veoma značajan jer se njime otklanjaju carinska i poreska opterećenja i pruža pravni okvir za dalju saradnju dveju zemalja. Ona je ocenila da potpisivanjem tog dokumenta počinje nova era u odnosima Srbije i Austrije, i naglasila da to može biti signal i drugim zemljama za sličan način saradnje sa Srbijom.

Ona je podsetila na to da se dosadašnja saradnja Austrije i Srbije zasnivala na bilateralnim sporazumima i ugovorima, i dodala da ukupna pomoć te zemlje Srbiji u periodu od 2000. godine iznosi približno 40 miliona evra.


30.01.2009.
Početak primene Prelaznog sporazuma sa EZ
Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane predstavlja trgovinski deo Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice, i Republike Srbije (SSP). Odnosi se na međusobnu trgovinu industrijskim i poljoprivrednim proizvodima i primenjivaće se do ratifikacije SSP u zemljama članicama Evropske unije (EU). Oba sporazuma su ratifikovana u Skupštini Srbije i objavljena u „Službenom listu RS“, broj 83/2008 od 10.09.2008. godine.

U skladu sa odredbama ovog sporazuma, EU i Srbija će u periodu od najviše šest godina, počevši od njegovog stupanja na snagu postepeno uspostaviti zonu slobodne trgovine.

Zaključkom Saveta ministara Evropske unije od 29. aprila 2008. godine odlučeno je da se primena Prelaznog sporazuma odloži („zamrzne“) zbog nedovoljne saradnje Srbije sa tribunalom u Hagu. Iz tog razloga a u cilju skraćivanja vremena između početka primene Prelaznog sporazuma i dobijanja statusa kandidata za članstvo u EU, Vlada Republike Srbije je na 28. sednici održanoj 16. oktobra 2008. godine usvojila Zaključak kojim se prihvata Informacija o početku primene Prelaznog sporazuma od 1. januara 2009. godine.


29.01.2009.
Vlada usvojila Program mera za ublažavanje efekata svetske finansijske krize
Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je Vlada usvojila Program mera za ublažavanje efekata svetske finansijske krize koji predviđa obezbeđivanje 122 milijarde dinara likvidnih sredstava za rast proizvodnje i izvoza.

Cvetković je na konferenciji za novinare, održanoj u Vladi Srbije nakon sednice, ukazao na to da je 40 milijardi dinara kredita namenjeno povećanju likvidnosti privrede preko poslovnih banaka, za koje će država subvencionisati kamatne stope.

On je naveo da će za investicije u privredu biti obezbeđeno približno 17 milijardi dinara kredita uz učešće Fonda za razvoj i garancije Garancijskog fonda, dok je za potrošačke kredite sa subvencionisanim kamatnim stopama za kupovinu potrošnih dobara domaćih proizvođača obezbeđeno 20 milijardi dinara kredita.

Takođe, Cvetković je naveo da su ostatak u iznosu od 45 milijardi dinara kreditne linije iz inostranstva za finansiranje poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Prema njegovim rečima, Vlada će odrediti prioritete i sektore privrede koji će biti kreditirani tim sredstvima, a Narodna banka Srbije odrediće kriterijume za izbor poslovnih banaka preko kojih će oni biti realizovani.


12.12.2008.
Saopštenje
Ministarka finansija Diana Dragutinović i potpredsednik Evropske investicione banke (EIB) zadužen za zapadni Balkan Dario Skanapjeko potpisali su danas Ugovor o podršci te banke Srbiji u vrednosti od 120 miliona evra namenjenih za razvoj lokalne infrastrukture i zdravstvene zaštite.

Ugovor je potpisan u Vladi Srbije, nakon sastanka predsednika Vlade Mirka Cvetkovića, potpredsednika Božidara Đelića i ministarke Dragutinović sa delegacijom Evropske investicione banke koju je predvodio potpredsednik EIB-a Dario Skanapjeko.

Ministarka Dragutinović objasnila je da je prvi zajam u iznosu od 50 miliona evra namenjen izgradnji opštinske i regionalne infrastrukture i da će biti realizovan preko Ministarstva za Nacionalni investicioni plan. Ona je precizirala da je reč o kreditu na 20 godina, pod standardnim uslovima EIB-a, kojim će biti finansirani projekti izgradnje putne mreže, školskih objekata i objekata od kulturnog i istorijskog značaja.


10.12.2008.
Saopštenje
U okviru paketa mera za ublažavanje efekata svetske ekonomske krize Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 27. novembra 2008. godine, usvojila Predlog zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda i uputila ga na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Predlogom zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda predviđeno je da se ne utvrđuje i ne plaća porez na prihode od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana, koja je ostvarena od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2009. godine.


06.12.2008.
Saopštenje
Ministarka finansija u Vladi Republike Srbije Diana Dragutinović izjavila je da je Vlada na sednici jednoglasno utvrdila Predlog budžeta za 2009. godinu, kojim su predviđeni prihodi u iznosu od 698,7 milijardi dinara, a rashodi u visini od 748,3 milijarde dinara.

Ministarka Dragutinović je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade, istakla da deficit budžeta iznosi 49,6 milijardi dinara, što je, kako je i dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom, 1,5 odsto bruto društvenog proizvoda.

Prema njenim rečima, osnovne pretpostavke na kojima se zasniva budžet za narednu godinu su primena Prelaznog trgovinskog sporazuma sa EU i smanjenje carina na automobile, kao i učešće Vlade u zajedničkom preduzeću sa "Fijatom" od približno 200 miliona evra.


14.11.2008.
Postignut dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom
Ministarka finansija u Vladi Republike Srbije Diana Dragutinović izjavila je danas da je Vlada Srbije iz predostrožnosti postigla dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o petnaestomesečnom stendbaj aranžmanu, koji treba da podrži ekonomsku politiku Vlade u cilju očuvanja makroekonomske i finansijske stabilnosti.

Ministarka Dragutinović je na konferenciji za novinare istakla da taj program daje Srbiji mogućnost da povlači sredstva samo ako zatreba, a da ćemo se mi truditi da nam ne zatreba.

Aranžman sa MMF-om omogućava veću fleksibilnost Srbije da spreči eventualne efekte globalne finansijske krize i da omogućava jačanje poverenja investitora i međunarodnih finansijskih institucija i osećaj sigurnosti svima u Srbiji.


06.11.2008.
Reagovanje Poreske uprave

Povodom učestalih tekstova koji se u poslednjih nekoliko dana objavljuju u dnevnim listovima u vezi sa prinudnom naplatom poreza koju sprovodi Poreska uprava Republike Srbije a radi istinitog informisanja javnosti o ovlašćenjima Poreske uprave u postupku prinudne naplate poreza i zaštite kredibiliteta Poreske uprave i njenih zaposlenih, ukazujemo na ustavnu obavezu plaćanja poreza i zakonska ovlašćenja Poreske uprave u postupku prinudne naplate poreza.05.11.2008.
Saopštenje
Skupština Srbije je 4. novembra 2008. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2008. godinu, koji predviđa da ukupni prihodi budžeta iznose 650,17 milijardi, a rashodi 695,95 milijardi dinara, pri čemu će deficit biti povećan za približno 4,8 milijardi dinara.

Rebalans budžeta za 2008. predviđa da se deficit budžeta poveća sa 40,9 milijardi dinara na 45,7 milijardi dinara do kraja godine.

U odnosu na prvobitni ovogodišnji budžet, prihodi u izmenjenom budžetu veći su za 10,5 milijardi dinara, ali će i rashodi biti povećani za 15,4 milijarde.


31.10.2008.
Saopštenje za javnost
U cilju realizacije Vladinog paketa mera za stabilizaciju finansijskog sektora, najavljenog od strane premijera Mirka Cvetkovića, Ministarstvo finansija će, u okviru izmena poreskih propisa, između ostalog, predložiti da se prihodi po osnovu kamate na deviznu štednju građana oslobode plaćanja poreza.

Napominjemo da se oslobođenje odnosi na kamatu ostvarenu od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, do 31. decembra 2009. godine, nezavisno od toga kada je štedni ulog položen.


22.10.2008.
Saopštenje o potpisivanju Finansijskog sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Kraljevine Danske i Narodne banke Srbije
U petak 24. oktobra 2008. godine u 12:30 časova u pres sali Vlade Republike Srbije biće potpisan Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije, Vlade Kraljevine Danske i Narodne banke Srbije. Sporazum će potpisati Ministarka finansija dr. Diana Dragutinović, guverner NBS Radovan Jelašić i ambasadorka Vlade Kraljevine Danske Mette Kjuel Nielsen.

Finansijskim sporazumom, Vlada Kraljevine Danske se obavezuje da će Vladi Republike Srbije obezbediti bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 15 miliona DKK (oko 2 miliona EUR) za realizaciju podkomponente 2.3 programa LEDIB – Bolji pristup povoljnim kreditima. “Bolji pristup povoljnim kreditima” je podkomponenta programa LEDIB koji predstavlja podršku Strategiji za smanjenje siromaštva i Strategiji za razvoj MSP u Republici Srbiji. Program se sprovodi u Nišavskom okrugu u oblasti građevinarstva i tekstilne industrije.


20.10.2008.
Saopštenje za javnost Ministarstva finansija u vezi sa početkom primene Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije
Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 16. oktobra 2008. godine usvojila Zaključak kojim se predviđa početak primene Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice sa jedne strane, i Republike Srbije s druge strane, od 01. januara 2009. godine. Cilj ove mere je skraćivanje neophodnog vremena između početka primene Prelaznog sporazuma i dobijanja statusa zemlje kandidata.

Potpuna liberalizacija trgovine će biti završena nakon šest godina, odnosno 1. januara 2014. godine. Tempo liberalizacije može biti ubrzan u zavisnosti od ekonomske situacije.

Srbija još od 2001. godine uživa preferencijalni status na izvoz robe u EU na osnovu Autonomnih trgovinskih mera odobrenih od strane EU (Uredba Saveta broj 2007/2000) koje dozvoljavaju potpuno slobodan izvoz robe poreklom iz Srbije na tržište EU. Ovaj režim je na snazi do 31. decembra 2010. godine. Stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ove mere će se prevesti u sporazumne mere, odnosno postaju ugovorna obaveza.


16.10.2008.
Saopštenje za javnost
Danas, 16. oktobra 2008. godine u Udruženju banaka Srbije održan je sastanak na inicijativu Ministarstva finansija na temu "Trenutna situacija u bankarskom sektoru Srbije". Učesnici sastanka bili su: dr Slobodan Ilić, državni sekretar Ministarstva finansija u Vladi Republike Srbije, Mira Erić, viceguverner Narodne banke Srbije, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije i predsednici Izvršnih odbora banaka.

Na sastanku je ponovo konstatovano da je bankarski sektor Srbije solventan, likvidan, siguran i da građani i privredni sektor mogu da imaju u njega puno poverenja. Analiziran je budući period poslovanja banaka i istaknute su određene mere koje treba da se sprovedu: permanentna komunikacija između Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije, Udruženja banaka Srbije i banaka, da se u kontinuitetu razmatraju inicijative i predlozi bankarskog sektora i na vreme identifikuju eventualni problemi i mere nadležnih institucija.


15.10.2008.
Saopštenje za javnost
Dana 15. oktobra 2008. godine u Ministarstvu finansija održan je sastanak predstavnika industrije osiguranja i fondovske industrije u Srbiji sa predstavnicima Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije.

Cilj sastanka je bio da se u neposrednom razvogovoru identifikuju mogući kratkoročni i/ili dugoročni uticaji globalne finansijske krize na finansijski sektor u Srbiji, kao i moguće mere koje bi nadležne državne institucije mogle preduzeti u cilju neutralisanja eventualnih šteta.

U vrlo konstruktivnom razgovoru sagledano je trenutno stanje u navedenim finansijskim oblastima pri čemu je, pored ostalog, konstatovano je da je neophodno maksimalno zaštiti i očuvati poverenje u bankarski sektor kao generatora opšteg poverenja u sve finansijske aktere, kao i da industrija osiguranja u Srbiji nije direktno ugrožena globalnom finansijskom krizom. Takođe su poslednjih dana uočene određene pojave koje se svode na oklevanje ili odlaganje odluke o kupovini novih polisa životnog osiguranja, ali je konstatovano da nema povlačenja sredstava po osnovu postojećih. Konstatovano je da će se kriza odraziti na funkcionisanje fondovske industrije, pre svega u manjem dolasku stranih investitora, ali i da penzijski fondovi nisu direktno pretrpeli bilo kakvu štetu usled globalne finansijske krize, dok je utvrđeno da je najveći trenutni problem fondovske industrije problem likvidnosti.


02.10.2008.
Usvojen predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2008. godinu i Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu
Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 2. oktobra 2008. godine usvojila je predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2008. godinu i Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu.

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije utvrđuju se ukupni prihodi Republike Srbije u iznosu od 650,174.3 miliona dinara, ukupni rashodi i neto pozajmice 695,959.1 milion dinara, dok deficit iznosi 45,784.7 miliona.

Ministarka Dragutinović je istakla da je učešće prihoda u BDP-u povećano za 0,4%, rashoda za 0,6%, a deficita za 0,2%. “Povećanje ekspanzivnosti fiskalne politike kroz rebalans nije značajno, ali je realizovano u uslovima visoke tražnje i pregrejane privrede, a neophodno je već od 2009. godine početi zaokret u pravcu smanjenja učešća javne potrošnje i fiskalnog deficita u BDP-a”, istakla je Diana Dragutinović.


prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd