Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

21.09.2012.
Занатлије и предузетници не морају да „дефискализују“ фискалне касе
Поводом учесталих питања занатлија и предузетника о обавези плаћања тзв. „дефискализације“ фискалних каса, обавештавамо јавност да овлашћеним сервисерима не морају да плаћају никакве накнаде за „дефискализацију“ касе. Такође, занатлије и предузетници нису више у обавези ни да поседују терминал за даљинско очитавање формираних дневних извештаја из фискалне касе (GPRS терминал).

21.09.2012.
Динкић: Омогућити да се грађани лече и у приватним специјалним болницама
Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је да Републички фонд за здравствено осигурање треба да обезбеди грађанима да се лече и у специјалним болницама у приватном власништву, а не само у државним бањама.

20.09.2012.
Љубић представио пакет мера привредницима јужнобанатског округа
„Укидањем парафискалних намета привредници ће коначно моћи да послују у сигурном и предвидивом окружењу. То до сада није био случај јер привредници никада нису знали одакле ће стићи нови парафискални намети и колико ће они износити“, изјавио је данас државни секретар у Министарству финансија и привреде Александар Љубић разговарајући са привреднцима у Регионалној привредној комори Панчево.

20.09.2012.
Динкић: Ускоро план реформи за побољшање инвестиционе климе
Министар финансија и привреде Млађан Динкић најавио је да ће влада за месец дана изаћи са средњорочним планом реформи, који ће подразумевати побољшање инвестиционе климе, увођење веће флексибилности на тржишту рада, подстицање извоза и реформу јавног сектора.

19.09.2012.
Прилагођавање новим фискалним обрачунима ПДВ-а
Министарство финансија и привреде обавештава пореске обвезнике да ће, сходно изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, које треба да ступе на снагу од 1. октобра 2012. године, општа стопа пореза на додату вредност за опорезиви промет добара и услуга бити повећана са 18 на 20 одсто.

17.09.2012.
Сутра исплата 1,85 милијарди динара пензионерима са најнижим примањима
Министарство финансија и привреде саопштава да ће сутра, 18.09., бити исплаћено 1,85 милијарди динара пензионерима са најнижим примањима . Право на исплату 4.000 динара социјалне помоћи имају пензионери са примањима мањим од 15. 000 динара.

17.09.2012.
Договорен повраћај ПДВ-а на опрему за бебе
Министар финансија и привреде Млађан Динкић састао се данас са представницима удружења „Родитељ“, „Сервис Хало беба“, Мрежом организација за децу Србије и Фондом Б92 са којима се договорио да се омогући повраћај ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе.

16.09.2012.
Динкић: Убeђeн сaм дa ћeмo зaустaвити кризу
Пoслушaћу Фискaлни сaвeт и минус у кaси дoгoдинe дoдaтнo смaњити нa 3,5 oдстo. Бићe умaњeнe свe субвeнциje, oсим oних зa пoљoприврeду, aли и издaци зa купoвину рoбe и услугa.
„Циљ нaм je дa Србиja нe бaнкрoтирa и дa нe дoђeмo ни близу ситуaциje у кojoj сe нaлaзи Грчкa. To ћeмo пoстићи oгрaничaвaњeм трoшкoвa држaвe. Фискaлни сaвeт je у прaву, jeдинo рaдикaлнo смaњeњe буџeтскoг дeфицитa, мoжe нa срeдњи рoк дa oбoри нивo jaвнoг дугa. Зaтo сaм, нaкoн штo сaм прoчитao њихoв извeштaj, прoмeниo мишљeњe и нa зaвршнoм сaстaнку oбaвeстиo Meђунaрoдни мoнeтaрни фoнд (MMФ) дa сaм oдлучиo дa минус у кaси умeстo нa чeтири, дoгoдинe смaњимo нa 3,5 oдстo брутo дoмaћeг прoизвoдa, кaжe Mлaђaн Динкић, министaр финaнсиja и приврeдe, у рaзгoвoру зa „Пoлитику“.


16.09.2012.
ДРИ подржала нова законска решења министарства
Државна ревизорска институција, као највиши државни орган ревизије јавних финансија у Републици, упутила је писмо Министарству финансија и привреде у ком подржава предложене измене Закона о буџетском систему, као и комплетан пакет мера за фискалну консолидацију, наводећи да су предложене измене закона почетак озбиљне реформе управљања приходима и примањима, као и расходима и издацима буџета.


14.09.2012.
Усвојени нови предлози закона којима се укидају још 63 таксе и накнаде
Влада Србије усвојила је 16 нових Предлога закона којима ће од 1. октобра бити укинуте још 63 различите таксе и накнаде које су оптерећивале привреду и грађане . Нове таксе које би ускоро требало да буду укинуте су : годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила, као и годишња накнада за остала возила на моторни погон. Укида се и шумарина- накнада за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума.


13.09.2012.
Динкић рaзгoвaрao сa прeдстaвницимa GEOX-a
Mинистaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић примиo je дaнaс дeлeгaциjу итaлиjaнскe кoмпaниje Geox кojу je прeдвoдиo прeдсeдник oвe кoмпaниje Maриo Moрeти Пoлeгaтo.

Сaстaнaк je имao приjaтeљски кaрaктeр, a министaр Динкић je упoзнao прeдстaвникe Geox-a сa сa приврeдним aмбиjeнтoм и мoгућнoстимa улaгaњa у Србиjу.


13.09.2012.
СКГO пoдржao инициjaтиву Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe зa рaстeрeћeњe приврeдe
Mинистaр финaнсиja и приврeдe Mлaђaн Динкић присуствoвao je вaнрeднoj сeдници Стaлнe кoнфeрeнциje грaдoвa и oпштинa, пoвoдoм измeнa Зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe и рeфoрмe нaкнaдa, тaкси и других jaвних прихoдa oд знaчaja зa лoкaлну сaмoупрaву.


13.09.2012.
Сенић: Добра сарадња са Фискалним саветом
Министарство финасија Србије има добру сарадњу са Фискалним саветом и углавном се слаже са оценама тог тела, изјавио је данас државни секретар у том министарству Влајко Сенић.

12.09.2012.
"Фалкенштајнер" преузео управљање хотелом Стара планина
Државни секретар за туризам Министарства финансија и привреде Горан Петковић изјавио је данас да је аустријски ланац "Фалкенштајнер" преузео управљање над хотелом "Стара планина" и да ће та компанија у наредних 15 година бити комплетно задужена за менаџмент, маркетинг и промоцију хотела како на домаћем, тако и на иностраном тржишту.

12.09.2012.
У Министарству финансија и привреде одржан брифинг за новинаре на коме су представљени закони усвојени на седници Владе Србије
Државни секретар у Министарству финансија и привреде Влајко Сенић и саветница министра за пореску политику Милица Бисић одржали су брифинг за новинаре и представили списак закона који су усвојени на седници Владе Србије, а чији је циљ стабилизација јавних финансија.

12.09.2012.
Динкић: Да деца у Републици Српској имају школске рачунаре као њихови вршњаци у Србији
Министар финансија и привреде Млађан Динкић присуствовао је данас на манифестацији „Фабрика знања“ у Зворнику коју је свечано отворио председник Републике Српске Милорад Додик.

12.09.2012.
Динкић: Ово је прва каса по мери сиромашних
Тринаестом пензијом за најсиромашније, показујемо да желимо да онима који најмање имају највише помогнемо. Што се тиче богатијих, најкасније почетком следеће године, када успоставимо комплетну структуру Пореске управе, кренућемо са применом онога што никада није заживело у Србији, а то је унакрсно испитивање прихода и имовине.

11.09.2012.
Министар финансија представио мере подршке привредницима
Министар финансија и привреде Млађан Динкић сусрео се данас са послодавцима и власницима малих и средњих предузећа у Србији, чланицама Уније послодаваца Србије, од којих је потекао велики број идеја и предлога о укидању сувишних накнада и намета. Министар Динкић је том приликом истакао да су мере подршке које су данас представљене послодавцима показале да је испунио обећање да ће предузети одређене кораке ка растерећењу привреде.

11.09.2012.
Списак накнада које су укинуте већ на сајту Министарства
Од данас, на сајту Министарства финансија и привреде може се преузети списак првих накнада и такси чији је предлог за укидање усвојен на јучерашњој седници Владе Србије.

10.09.2012.
Зajeднo лaкшe крoз кризу: Пaкeт мeрa зa фискaлну кoнсoлидaциjу
Влада Србије усвојила је на данашњој седници први пакет мера за стабилизацију јавних финансија. Србија је данас у изузетно тешкој финансијској ситуацији. За покривање буџетског дефицита и отплату јавног дуга ове године потребно је рекордних 4,4 милијарди евра, а само за плаћање камата троши се три пута више у односу на комплетан аграрни буџет.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд